Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Cercador
   
DOCUMENTS:
  (Andalucía) Ley 8/1984, de reforma agraria
  (Galiza) Lei 7/2007, para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terra
  (Galiza) Lei 7/2007, para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terra
  2n Informe del Canvi Climàtic a Catalunya
  A premsa: "La Expansión del Suelo Urbano". Dr. Juli Valdunciel
  Abstracts, Conferència Internacional Agriculture in an urbanizing society
  Accions de millora rural en zones periurbanes (1982, 1984)
  Acord de Govern , de constitució de l'Observatori del Paisatge i aprovació dels estatuts
  Acord de Govern 112/2006, designació de les zones ZEPA i proposta de Llocs d'Importància Comunitària (LIC) a Catalunya
  ADENC, Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura
  Adhereix-te a la Carta de l’Agricultura Periurbana
  Agenda 21 del Pla de Bages: protecció dels espais agraris al Pla de Bages
  Agricultura de Catalunya
  Agricultura Periurbana
  Agricultura Periurbana (Madrid, 1985)
  Agricultura periurbana, una eina de qualitat en la gestió del territori
  Agricultura urbana, bases per la seva planificació
  Agriculture in urban planning in Île-de-France
  AgròNoms
  Agrosfera (tve 2)
  Agroterritori participa en el XVI Coloquio de Geografia Rural
  Agroterritori participa en la 2ona trobada del projecte COST sobre agricultura periurbana
  Ajuts a inversions en zones periurbanes per millorar els processos de comercialització de productes agraris (2010)
  Ajuts per la compra de terres agrícoles (República de Letònia)
  Ajuts per les tempestes a partir del 2 de juliol i els incendis forestal de 2012
  Alianza por la Sobiranía Alimentaria de los Pueblos
  Anillo Verde de Vitoria
  Aprovació Inicial - Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran
  Aquí no! Els conflictes territorials a Catalunya
  Arquitectura territorial, medi natural i desenvolupament urbà al Pla de Bages. Bases tècniques per aun acord necessari
  Artesania Alimentària
  Article - Xarxes des de la producció fins el consumidor (Land Use Policy)
  Articles d'opinió a la premsa
  Artificialització i periurbanització a la Costa Brava
  Atles de la nova ruralitat
  Atles dels municipis rurals de Catalunya
  Aturem EuroVegas - Salvem el Delta del LLobregat
  BARCELONA, Presentació del llibre d'Agroterritori: Percepcions de l'espai agrari periurbà
  Base de dades de l'IEC
  Bases per a la protecció del Parc Agrícola del Vallès (PAV)
  Bélgica: ¿El principio del fin de la periurbanización?
  Biodiversitat a Catalunya: el repte de la conservació
  Bioversity International
  BOLG del CREAF
  Butlletí trimestral del CILMA. Agroterritori participa en el num. 11
  Camins Rurals. Règim jurídic i intervenció municipal
  Carta d'Aalborg : carta de les Ciutats i Viles Sostenibles
  Carta de l'Agricultura Periurbana
  Carta d’intencions per a la governança dels espais naturals periurbans i la ciutat sostenible.
  Carta per la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural de Montserrat
  Cartes del Paisatge de Catalunya
  Cartografia dels hàbitats a Catalunya
  Catàleg d'espais d'interès natural i paisatgístic de les comarques gironines
  Catàleg de masies i cases rurals del POUM
  Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida
  Catàleg del Paisatge del camp de Tarragona
  Catàleg del Paisatge: bases metodològiques, conceptuals i procedimentals
  Catalunyam!
  Càtedra de Geografia i Pensament Territorial (UdG)
  Centre per a la Sostenibilitat Ambiental
  Cinc Sènies - el blog
  Com s'esbocina un negoci rendible - El Punt Avui
  Comissió d'Estudi sobre la Probemàtica del Món Rural
  Compareixença de la Fundació Agroterritori davant la Comissió d'Agricultura
  Complex d'oci i joc Eurovegas - Moisès Jordi, SCOT
  Comunicació CE: Conciliar necessitats i responsabilitats per integrar les questions ambientals en la política econòmica
  Comunicació CE: Estratègia temàtica per a la protecció del sòl
  Comunicació CE: Llibre verd sobre la cohesió territorial. Convertir la diversitat territorial en un punt fort
  Comunicació de la Comissió sobre Directrius comunitàries ajudes estatals al sector agrari i forestal 2007-2013
  Comunicat de la Plataforma Aturem Eruovegas
  Comunicat de premsa UP - El Govern no inclou el sector agrari com a assessors a reforma de les politiques d'ordenació
  Comunicat: Unió de Pagesos celebra que minvi l’amenaça d’Eurovegas sobre el Parc Agrari del Baix Llobregat
  Conclusions definitives - Seminari Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya
  Conclusions del DEBAT AGROTERRITORIAL:Diversitat d'usos de l'aigua en una plana seca
  Conferencia Mundial sobre Agricultura Familiar
  Congrés del Món Rural
  Congrés Internacional: Managing The Urban-Rural Interface (PLUREL): Pòster presentat per Agroterritori
  Congrés sobre Fragmentació del territori i biodiversitat
  Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
  Consell Català de la Producció Integrada (CCPI)
  Contribució al coneixement de les unitats de paisatge agrari de la RMB
  Conveni Europeu del Paisatge
  Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)
  Corine Land Cover (CLC)
  CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
  Criteris de Planejament Territorial
  Criteris generals sobre custòdia de territori en l'avaluació ambiental de plans territorials i urbanístics
  Crítiques i al·legacions al pla d'ordenació territorial de l'Alt Pirineu i la Vall d'Aran
  Custòdia del territori: base jurídica (Llei 1/2008 de contractes de conreu)
  D'agricultura Periurbana (el Dicàmen del CESE sobre Agricultura Periurbana en el País Valencià)
  Dades i estadístiques del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
  De cara al futur desenvolupament de Catalunya, quins són els aspectes territorials clau?
  Debat general sobre el món agrari (2010)
  Declaració de Cork: per un paisatge rural viu
  Declaració de Figueres: per una nova cultura del territori
  Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori
  Declaració de Salzburg sobre desenvolupament rural
  Declaració de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) per la defensa del patrimoni cultural de la pedra en sec.
  Declaració de Tortosa: per una nova cultura del territori
  Declaració del Paisatge (CILMA)
  Decret 1/2005, text refós de la llei d'urbanisme
  Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental
  Decret 14/2008, pel qual es regula els sistemes d'identificació i registre del bestiar oví i cabrum a Catalunya
  Decret 142/2005, Reglament d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials
  Decret 166/1998, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
  Decret 169/1983, sobre unitats mínimes de conreu
  Decret 172/2008, creació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya
  Decret 180/2001, Reglament del Consell Català de Producció Agrària Ecològica
  Decret 205/2000, mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables per contaminació per nitrats
  Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes
  Decret 239/1986 sobre el Consell de Protecció de la Natura
  Decret 241/2002, pel qual es regula la Producció Integrada a Catalunya
  Decret 28/1994, creació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
  Decret 283/1998, designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries
  Decret 285/2006, que desenvolupa la Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària
  Decret 3/2003, text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
  Decret 305/2006 Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya
  Decret 328/1992 Pla d'espais d'interès natural (PEIN)
  Decret 343/2006, que desenvolupa la Llei del paisatge de Catalunya
  Decret 413/2006, normes generals de producció integrada
  Decret 476/2004, designació de noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats
  Decret 61/1994, sobre regulació de les explotacions ramaderes
  Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
  Decret legislatiu 2/2003. Text refós de la Llei Municipal de règim local de Catalunya
  Denominació Geogràfica
  Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Pla Anual de Transferència Tecnològica
  Desarrollo Rural Sostenible
  Després d'Eurovegas, el joc de l'especulació amb el territori continua?
  Developing Periurban Projects Newsletter
  Diagnosi d'espais connectors de la demarcació de Girona
  Dictàmen del Comité Econòmic i Social Europeu sobre l' "Agenda Territorial"
  Dinamarca aposta per integrar l'agricultura en el model territorial (Ecodiari)
  Directiva 2000/60/CE, marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües
  Directiva 2001/42/CE, evaluació dels efectes de detrminats plans i programes en el medi ambient
  Directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
  DO Alella
  DO Catalunya
  DO Conca de Barberà
  DO Costers del Segre
  DO Empordà
  DO Montsant
  DO Penedès
  DO Pla de Bages
  DO Tarragona
  DO Terra Alta
  Document base del Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc rural de la Torre Negra
  Document conjunt sobre el denominat projecte Eurovegas (AAUC-ACTU-SCOT)
  DOP Arròs del Delta de l'Ebre
  DOP Avellana de Reus
  DOP Formatge de l'Alt Urgell i la Cerdanya
  DOP Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya
  DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme
  DOP Oli de l'Empordà
  DOP Oli de Terra Alta
  DOP Oli del Baix Ebre - Montsià
  DOP Oli les Garrigues
  DOP Oli Siurana
  DOP Pera de Lleida
  DOQ Priorat
  Ecologistes de Catalunya (EdC)
  EEA Core Set of Indicators
  El Catàleg paisatgístic de Tarragona
  El concepte modern de Parc
  El debat teòric sobre el periurbà i la concreció d'un planejament urbanístic en un entorn complex: Barcelona i Tolosa
  El Dimoni de Santa Eugènia de Ter
  El futur dels espais agraris
  El medi ambient necessita l'agricultura, Per Què?
  El món de la pagesia (Antena Caro, Roquetes)
  El paisatge i la gestió del territori. Criteris paisatgístics a l'ordenació del territori i l'urbanisme
  El paper dels municipis rurals en la valoració del territori europeu (Comitè de les Regions, UE)
  El Parc Agrari d'Alella, proposta del Consell de Protecció de la Natura
  El Parc Agrari de Sabadell
  El Parc Agrari del Baix Llobregat
  El parc agrari del Baix Llobregat, una agricultura de futur en un territori periurbà de qualitat
  El parque rural: un instrumento de vertebración de los sistemas urbanos
  El periurbà de Frankfurt: el Parc Regional com a estratègia de gestió
  El Pla d'Espais Naturals de Catalunya: legislació vigent
  El planejament territorial a Catalunya a inicis del S. XXI - Margarita Castañer
  El primer sector (Catalunya Ràdio)
  El projecte Eurovegas, a debat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  El regadiu de Manresa
  El repte de l'espai agrari periurbà
  El tractament dels espais agraris en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona
  El valor dels espais agraris periurbans: el cas de les Cinc-Sènies-Mata-Valldeix de Mataró
  Els bancs o fons de terres, una solució al despoblament rural
  Els conflictes de la pagesia periurbana
  Els espais agraris a Girona: instuments jurídics i de planejament per a la seva protecció
  Els espais agraris de la Regió Metropolitana de Barcelona
  Els espais agraris en els catàlegs del paisatge de Catalunya
  Els espais agraris en els Parcs Naturals: dos exemples de gestió
  Els espais agraris en la planificació territorial catalana. Un balanç
  Entrevista Joan Caball "Contra Eurovegas"
  Equip de Millora Vegetal per Característiques Organolèptiques
  Esmena del grup ERC als pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2003
  Espai Agroforestal de Llevant (EAL)
  Espai d'Interès Natural de Gallecs
  Espais agraris a Barcelona?
  ESPON (European Spatial Planning Observation Network)
  ESPORUS Centre de Conservació de la biodiversitat cultivada
  Estadístiques de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’agricultura i l’alimentació)
  Estadístiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAH)
  Estadístiques del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM)
  Estratègia per la conservació de les plantes
  Estratègia Territorial Europea
  Estudi - Mà d'obra al voltant del sector vitícola de l'Alt Penedès
  Estudi - Pressió urbanística sobre el periurbà lleter al sud de la ciutat de Girona. Anàlisi i perspectives de futur
  Estudi de l'ocupació REAL en la cadena agroalimentària del porcí al Pla de l’Estany
  ETG Panellets
  ETG Pernil Serrà
  European Digital Archive on Soil Maps of the World
  EuroStat. Estadístiques de la Unió Europea (UE)
  EuroVegas (II): La nova (des)planificació territorial - La Trama Urbana
  EuroVegas: Alguns mites sobre desenvolupament local - La Trama Urbana
  Eurovegas: la DESprotecció del nostre espai agrari - Condemnen l'Agricultura Periurbana
  Evolució de la superfície agrària a Catalunya (1992-2002)
  Evolució del paisatge de l’horta de Lleida (1956/57-2003): transformació d’un paisatge de secà a regadiu
  Federació Catalana DOP-IGP
  Formatges artesans a la Seu d'Urgell
  Gallecs. Més de trenta anys de propostes i accions
  Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje
  Google Earth
  Groene Hart
  Grup de Defensa del Ter
  Hipermapa
  I Jornades Catalanes de Conservació de Flora
  IGP Calçot de Valls
  IGP Clementines de les terres de l'Ebre
  IGP Llonganissa de Vic
  IGP Patata de Prades
  IGP Pollastre i Capó del Prat
  IGP Poma de Girona
  IGP Torró d'Agramunt
  IGP Vedella dels Pirineus Catalans
  Indicadors del paisatge. reptes i perspectives
  InfoAgroterritori Juliol 2013
  Informació pública - EIA ampliació regadiu del Segrià Sud
  Informe sobre Alimentació a Espanya (2009)
  Informe sobre l'agricultura de la UE i el canvi climàtic
  Iniciativa comunitaria Interreg III
  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
  Institut del Territori
  Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
  Instituto Geográfico Nacional (IGN)
  Instituto Nacional de Estadística (INE)
  Instruments -municipals- per a la gestió d'espais agraris
  IRTA Mas Bover
  Jardí Botànic Marimurtra
  Jean-Gilles Bertrand
  Joint Research Center (JRC)
  Jornada d'Agroterritori: Dinàmiques territorials del sector agrari al Camp de Tarragona
  Jornada de reflexió sobre l'activitat agrària en espais naturals
  Jornada d’espais agraris periurbans (Agroterritori i dept de Geografia de la UdG)
  Jornades d'Agricultura Periurbana: Estratègies i instruments per a la protecció i gestió dels espais agraris periurbans
  Jornades sobre l'organitzacíó territorial
  L'abans, l'ara i el demà de l'espai productiu
  L'agricultura a Sabadell
  L'agricultura banal té un lloc en el projecte agrourbà?
  L'Agricultura Periurbana (CESE)
  L'agricultura periurbana a l'encreuament dels territoris. Situació i qüestions sobre Montpellier
  L'Atzavara
  L'Eix Transversal Ferroviari
  L'espai agrari amenaçat (situació dels espais agraris en els instruments de planejament)
  L'espai agrari. Des del concepte, l'opinió i la reflexió
  L'horta de Lleida. Transformació i salvaguarda d'un espai periurbà
  L'ordenació dels espais de sòl no urbanitzable periurbà al Vallès Occidental
  L'ús del sòl i l'ordenació del territori: els casos de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears
  La Carta del Paisatge de la vall de Camprodon
  La concentració contra Eurovegas aplega a 3000 persones a la Pl. St. Jaume de Barcelona
  La consideració dels espais agraris als POUM de les comarques gironines
  La consideració dels espais agraris en els instruments recents de planificació territorial de les Comarques Gironines
  La construcció de l'espai rural, una metodologia d'anàlisi constructiva del territori rural
  La custòdia del territori: una guia per a la implantació a Catalunya
  La distribució de l'agricultura de secà i de regadiu de Catalunya: una anàlisi des de la teledetecció
  La Futura Llei de Biodiversitat de Catalunya: jornades de participació, reflexió i debat
  La Garrotxa: agricultura i productes alimentaris locals
  La gestió integral dels espais oberts de qualitat: el projecte d'ordenació i gestió del Parc rural de Torre Negra
  La pagesia del delta del Llobregat: un futur incert
  La pagesia, gestora o subordinada en el periurbà
  La percepció del món rural als espais naturals protegits
  La reconversió de l'espai rural de Gallecs a l'agricultura ecològica
  LA TERRA
  La Terra - Declaració Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre
  La Terra - Ocupació Real del sector porcí al Pla de l'Estany
  La Terra - Política territorial (debat Llei urbanisme)
  La Vanguardia 6 de desembre 2013. Amnistia Urbanística. La política urbanística a les Balears
  La Vega de Granada, espai agrícola periurbà
  Le Triangle Vert
  LEADER I: evaluació de la primera fase d'implementació (1989-1993)
  Legislació aplicable a les DOP i IGP
  Legislació aplicable a les Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)
  Legislació sobre informació cartogràfica de Catalunya
  Les dificultats de manteniment de l'agricultura periurbana. L'exemple de l'Horta de Lleida
  Les Hortes de Santa Eugènia
  Les Jardins du Pays d'Aubagne
  Les perspectives de futur de l'agricultura en zones amb desavantatges naturals (CESE)
  Les Rafardes-Gaiadea
  Ley 24/2003, de la Viña y el Vino
  Ley 34/1979 sobre fincas manifiestamente mejorables
  Ley 43/2002 de sanitat vegetal
  Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural
  LIFE on the farm: supporting environmentally sustainable agriculture in Europe
  Línies estratègiques del Pla d'Ordenació Urbana de Blanes (avantprojecte)
  Llei 1/1995, per la qual s'aprova el Pla Territorial General de Catalunya (PTG)
  Llei 1/2001, text refós de la Llei d'Aigües (Espanya)
  Llei 1/2008, de Contractes de Conreu
  Llei 10/2004 de modificació de la llei 2/2002 d\'Urbanisme
  Llei 12 1981 Normes de protecció dels espais naturals afectats per activitats extractives
  Llei 12/1985 d'espais naturals de Catalunya
  Llei 12/2006, mesures en matèria de medi ambient
  Llei 14/2003, de qualitat agroalimentària
  Llei 15/2002 d’ordenació vitivinícola
  Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres
  Llei 18/2001 d’orientació agrària
  Llei 19/1995 de modernització de les explotacions agràries
  Llei 2/2005, de contractes d’integració
  Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats
  Llei 23/1983, de política territorial
  Llei 24/2001, de reconeixement de l'Alt Pirineu com àrea funcional de planificació
  Llei 3/1995, de camins de transhumància
  Llei 3/2008, de taxes i de preus públics de la Generalitat de Catalunya
  Llei 3/2012, modificació del text refós de la Llei d\'Urbanisme
  Llei 4 2004 reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental
  Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
  LLEI 49/2003, de 26 de novembre , d’arrendaments rústics
  Llei 6/1993 reguladora dels residus
  Llei 6/2001, d'avaluació d'impacte ambiental
  Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge
  LLEI 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural
  Llei 9/2006, avaluació dels efectes de determinats plans en el medi ambient
  Llei d'Urbanisme de Catalunya
  Llei de contractes de conreu del 1934 (Generalitat Republicana)
  Llibre - Percepcions de l'espai agrari periurbà
  Llibre: El papel del cooperativismo agroalimentario en la economía mundial (Cajamar)
  Llistat de substàncies actives admeses en protecció integrada
  Manifest CECBLL- Per un desenvolupament de qualitat. No al model que representa Eurovegas
  Manifest comarcal en favor de la constitució d'un Consorci per la protecció de l'Espai Natural (agro-forestal)
  Manifest d'Olot per la Salvaguarda de la Connectivitat Ecològica i Paisatgística de Catalunya
  Manifest de CEDAF: la carretera Cabanelles-Lliurona-Albanyà, un descomunal despropòsit
  Manifest de la societat civil vallesana en suport del Parc Agrícola del Vallès
  Manifest de Sant Celoni pel reconeixement de les Vies Verdes del Vallès
  Manifest Justicia i Pau - Eurovegas: crear ocupació a qualsevol preu?
  Manifest per la protecció dels camps i boscos del Rodal de Sabadell
  Manifest per una nova cultura del territori
  Manifest: per un nou model territorial al Maresme
  Manual de Plans de Gestió EUROSITE
  Manual de règim jurídic aplicable a la custòdia del territori per a ens locals
  Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya
  Mapa de sòls de Catalunya
  Mapa del Parc Agrícola del Vallès
  Marca Penedès - Espai Agroforestal del Penedès
  Marques de Qualitat (Marca Q): legislació aplicable
  Marxa contra el projete Eurovegas i en defensa del Parc Agrari del Baix Llobregat
  Màster de Sistemes Agrícoles Periurbans
  Màster en Planificació Integrada pel Desenvolupament Rural i la Gestió del Medi Ambient
  Memòria del Parc Rural de Montserrat
  Més protecció per a la zona de Gallecs
  Metropolitan Green Belt London
  MiraMon
  Models for safeguarding urban fringe open landscapes - The balance between public and private
  Newsletter d'Agroterritori nº1
  Newsletter d'Agroterritori nº2
  Nota de Premsa - La lluita contra els incendis forestals a Europa: com funciona?
  Nova cultura del territori i ètica del paisatge
  Nova web sobre paisatge i món local - Observatori del Paisatge
  Observatori Territorial
  OCDE (Organisation de Coopéraation et Développement Économiques)
  Ocupació del sòl a Catalunya: 3a edició del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC-3)
  Oportunitats per a la custòdia del territori als municipis
  Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña - Oriol Nel·lo
  Ordre 251/2007 per al control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola única
  ORDRE AAM/122/2011, bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d'ajuts de minimis
  ORDRE AAM/429/2012. Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader
  ORDRE AAM/6/2013, de 17 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2013.
  ORDRE AAM/97/2012, bases reguladores ajuts a la millora de procesos de transformació i comercialització dels productes a
  Ordre AAR/29/2009, relació de taxes vigents corresponents als procediments tramitats pel DAR
  Ordre AAR/49/2009, bases reguladores del Contracte Global d'Explotació per a l'any 2009
  ORDRE AAR/490/2010, comunicació prèvia per a la transformació i comercialització
  Ordre ARP 208/2003, reglament del Consell Català de la Producció Integrada (CCPI)
  Ordre de 22 d'octubre de 1998, Codi de bones pràctiques agrícoles en relació amb el nitrogen
  Ordre per la qual es fixen normes d'ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines
  Orientacions sobre la iniciativa comunitària de desenvolupament rural (LEADER+)
  Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament
  Parc Agrari del Baix Ter, els antecedents
  Parc Agrari, propostes de definició
  Parc Agrícola de Saragossa
  Parc Agrícola del Vallès, objectius generals
  Parc Agrícola del Vallès, una opció del futur
  Parc de la Sèquia de Manresa
  Parc Rural o Parc Agrari? Les propostes de Parcs Rurals a Catalunya
  Parco Agricola Ciaculli
  Parco Agricolo Milano Sud
  Parcs Agraris de Catalunya
  Participem en el Seminari de Medi Ambient, sobirania alimentària, salut i economia
  Per l'horta
  Perfil Ambiental de España 2011 - Ministerio de Agricultura
  Pla d'Acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques 2008-2012 (Pd'Ae)
  Pla d'Acció Territorial de Protecció de l'Horta de València
  Pla d'Usos i Gestió de les Hortes de Santa Eugènia
  Pla de Gestió del Parc Agrari del Baix llobregat
  Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany
  Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDU SUG)
  Pla Especial de les Hortes de Santa Eugènia
  Pla especial de millora rural i desenvolupament agrícola de les Cinc Sènies
  Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat
  Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
  Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona
  Pla Territorial General de Catalunya (PTG)
  Pla Territorial Metropolità de Barcelona
  Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals
  Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre
  Pla Territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran
  Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida)
  Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona
  Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (2007-2013)
  Plans Directors Urbanístics de Catalunya (PDU)
  Plataforma de Custodia del Territorio
  Plataforma Protegim l'Horta de Lleida
  Policy Recommendations - Periurban Natural Areas (European project)
  Polítiques d'ordenació del territori i espais naturals protegits. Oportunitats per aquests temps d'incertesa
  Ponència d'Agroterritori en el Colloque Paysages et Terroirs, Aix-en-Provence
  Posada en marxa de l’0bservatori
  Postgrau en Intervenció i gestió del paisatge per a la ordenació del territori i del medi ambient (UAB)
  POUM Guies per l'avaluació ambiental en el planejament urbanístic
  Presentació en roda de premsa del Manifest d'Agroterritori en contra Eurovegas
  Programa d'Acció de la UE en matèria de medi ambient
  Programa de Desenvolupament Rural (PRODER): normativa comunitària
  Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013
  Programa del curs
  Programa per la conservació dels recursos genètics de la FAO
  Projecte Grípia, Territori Ramader
  Projecte Interreg IV RURURBAL (Consell Comarcal del Vallès Oriental)
  Projecte SatCat: Banc d'imatges per satèl·lit, evolució del territori de Catalunya
  Proposta de Parc Rural a la Vall del Llémena
  Proposta de reserva de la biosfera de Terres de l'Ebre
  Proposta per a un Observatori de l'Agricultura Periurbana
  Protegir el sòl agrari - article al diari El Punt Avui
  Protegits, de fet o de dret? Primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya
  Publicació de la 2on trobada de treball del projecte COST sobre agricultura periurbana
  Publicació de la OCDE de monitoratge i avaluació de les polítiques agrícoles 2013
  PURPLE
  Quadern de normes tècniques en agricultura ecològica
  Ratificació del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)
  RD 1069/2007, sobre el procediment de tramitació de les sol·licituds de DOP i IGP
  RD 1997/1995, mesures per garantir la Biodiversitat, la Conservació d'Hàbitats, Fauna i Flora
  RD 2/2002, aplicació del programa Leader + a l'Estat Espanyol
  RD 2/2008, llei del sòl
  RD 998/2002, certificació de característiques específiques de productes agrícoles i alimentaris
  Red de Semillas
  Redes alimentarias alternativas: concepto, tipología y adecuación a la realidad Española
  Reflexions del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya en relació amb el projecte Eurovegas - COAMB
  Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC)
  Reglament (CE) 1234/2007 pel qual es crea una Organització Comuna de Mercats (OCM) per als productes agrícoles
  REGLAMENT (CE) No 1290/2005 del Consell, sobre el finançament del PAC
  Reglament 1216/2007/CE, aplicació del Reglament 509/2006/CE sobre Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)
  Reglament 1260/1999, Fons Estructurals de la Unió Europea (iniciativa LEADER)
  Reglament 1268/1999, funcionament del SAPARD
  Reglament 1698/2005/CE, relatiu als ajuts de desevolupament rural a través del FEADER
  Reglament 1898/2006/CE d'aplicació del reglament 510/2006/CE sobre IGP i DOP
  Reglament 271/2010/CE, logotip de la producció ecològica
  Reglament 509/2006 sobre les Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)
  Reglament 510/2006/CE sobre Indicacions Geogràfiques (IGP) i Denominacions d’Origen (DOP)
  Reglament 614/2007/CE, instrument financer pel medi ambient (LIFE)
  Reglament 834/2007/CE, sobre la producció agrícola ecològica
  Reglament 889/2008/CE, sobre producció i etiquetatge de la producció ecològica a la UE
  Reglament CE 870/2004 del Consell. Programa comunitari relatiu als recursos genètics del sector agrari
  Reial Decret 1322/2002, requisits agroambientals en relació a les ajudes directes en el marc de la PAC
  Reial Decret1/2008, text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental
  Reptes per a la Sostenibilitat de Catalunya
  Resolució AAR/881/2009, per la qual s'aproven els models de contractes de conreu
  Resolució ARP/2865/2006, aprovació Quadern de normes tècniques en producció agrària ecològica
  Resolució XI Congrés d'UP - En defensa del Delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat
  Resources Center on Urban Agriculture and Food Security
  Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros
  Revista Papers
  Rurality near de City
  SAFER, aménagement et développement de l'espace rural
  SAÓ, col·lectiu de reflexió rural
  SCOT - Societat Catalana d’Ordenació del Territori
  Seminari sobre la Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya
  Seminiari Agroterritorial
  Servei Interactiu de Mapes Ambientals (SIMA)
  SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) Oleícola
  SIG Inventari d'Acords i Entitats de Custòdia del Territori
  SIGMA Consorci de medi ambient i salut pública de la Garrotxa
  SIGMAPA. Sistema d’Informació Geogràfica de l’àrea del medi rural i marí
  SIGPAC. Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel•les Agrícoles
  SITxell - Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures -
  Slow Food: baluards i arca del gust
  Societat Catalana d'Ordenació del Territori
  Sòl no urbanitzable: la pagesia hi vol tenir veu (La Mañana)
  Sol·licitud de creació del Parc Rural del Montserrat
  SOS Can Trabal
  Telenotícies comarques: Ocupació Real al voltant del porcí del Pla de l'Estany
  Temps de Camp (Ràdio Sabadell)
  Terres en Villes
  Territori a la Xarxa
  Territorios, paisajes y lugares. Trabajos recientes de pensamiento geográfico
  Territoris Serens
  Tertúlia -Ondacero- amb Agroterritori sobre els problemes de la pagesia
  Tesi doctoral Juli Valdunciel: Paisatge i models urbans contemporanis. Les comarques gironines (1979-2006)
  The Baix Llobregat Agricultural Park: an instrument for preserving, developing and managing periurban agricultural area
  Tractament de sòl agrari en la Llei d'Urbanisme
  Tractat de Roma: Agricultura
  Triangle Vert des Villes Maraîchères du Huropoix
  Twitter d'Agroterritori
  UdL, Presentació del llibre d'Agroterritori: Percepcions de l'espai agrari periurbà
  Un país dempeus. Per una nova cultura democràtica
  Un programa para el rústico metropolitano: los posibles regadíos periurbanos de Madrid
  Unitat de Producció Integrada del DAR
  Urban Pressure on Rural Areas: mutations and dynamics of periurban rural process (NEWRUR)
  Varietats tradicionals, obtenció de cultivars [...] i agricultura en espais periurbans catalans
  Vies Verdes
  Voluntariat Ambiental per Gallecs
  Workshop d'Agroterritori i de la Universitat de Girona
  Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
  Xarxa Natura 2000: proposta catalana d'espais
  XIFRA - Sistema d'Informació Socioeconòmic de les Comarques Grionines -
  Y de Grenoble
  Zones rurals en declivi: detecció, diagnòstic i planejaments per al desenvolupament
  [TERRITORI]
  ¿Cuidamos el territorio? La Vanguardia octubre 2011
Novetats
Anuari Agroterritorial
Europeu

© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web