Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Eines - Cartografia -
Projecte SatCat: Banc d'imatges per satèl·lit, evolució del territori de Catalunya
Descripció

El Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica- GRUMETS, format per membres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), ha obert al públic general el Servidor d’Imatges de Satèl·lit de Catalunya, el SatCat, amb gairebé 1.200 imatges fotogràfiques de gran qualitat preses des del 1972 fins 2011 pel satèl·lit Landsat.

Es pot veure des de l’espai el boom urbanístic dels darrers anys? Com era el litoral Barceloní fa 40 anys?... el SatCat o fereix una visió sorprenent, desconeguda fins ara, de la història del nostre territori. Alguns exemples de canvis al territori que es poden visualitzar en aquest banc d’imatges són la disminució de les nevades al Pirineu, l'empremta que deixen els incendis forestals, el retrocés de 700 metres del delta de l'Ebre al llarg dels anys, els canvis anuals en els arrossars del mateix delta o el creixement urbanístic a l'àrea metropolitana de Barcelona.

 

El servidor SatCat proporciona imatges històriques i recents, coherents entre elles i fàcilment comparables. Això permet visualitzar els canvis sobre una mateixa zona com si fossin una pel·lícula. Així mateix, està preparat perquè els seus usuaris es puguin descarregar imatges per al seu ús professional en teledetecció. Totes les imatges es poden veure tant en color natural, com en fals color (on s’aprecien més detalls que en una foto convencional) i s'hi pot “viatjar” amb les eines convencionals de zoom, desplaçament, etc. A més, cada escena porta les seves metadades (informació tècnica completa de data, hora, característiques del sensor, etc) estandarditzades.

Tot el tractament de les imatges, així com el servidor i el navegador a Internet ha estat realitzat amb el software MiraMon, un potent programari desenvolupat íntegrament a Catalunya des de 1994 pel mateix grup de recerca, premiat internacionalment l’any 2000, i present a 29 països.

Nascut com una iniciativa del Centre de Documentació de Medi Ambient de la Generalitat durant el 2004, el servidor s’ha enriquit amb centenars d’imatges històriques i ha sortit a Internet, on es podrà consultar des d’avui a la següent direcció: http://opengis.uab.cat/wms/satcat/index.htm

Data publicació 9-3-2012
Enllaç Enllaç al banc d’imatges
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Legislació sobre informació cartogràfica de Catalunya
Descripció

Catalunya disposa de dos textos legislatius que estableixen el marc de treball i els estàndards de la cartografia oficial de Catalunya. D'una banda es defineixen les funcions i objectius dels organismes responsables de crear cartografia, i d'una altra s'estableixen els requisits perquè els mapes tinguin caràcter oficial.

Aquesta legislació està desenvolupada per:

  1. la llei 16/2005. de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: en la qual es proposen les definicions legals per la diferent terminologia tècnica associada a la cartografia (art.2); es defineixen les funcions, organització i objectius de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (art.3 a 27); i es crea el Pla Cartogràfic de Catalunya (art.35 a 39) i el Registre Cartogràfic de Catalunya (art.40 a 43).
  2. el decret 398/2006, de desenvolupament de la llei 16/2005:  en el qual es desenvolupen els articles de la llei 16/2005, i es concreten les normes per a la oficialitat de la cartografia a Catalunya (art.2 a 10).

Podeu consultar les normes i estàndards per elaborar cartografia a través de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

Data publicació 27-12-2005
Enllaç Web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Observacions Llei 16/2005 publicada al DOGC núm.4543, de 3.1.2006. Decret 398/2006 publicat al DOGC núm.4748, de 27.10.2006.
Document 1 Llei 16/2005, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
Document 2 Decret 398/2006, de desenvolupament de l'esmentada llei
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

SIGPAC. Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel•les Agrícoles
Descripció

Aquesta eina va ser creada pel Ministeri d’Agricultura per facilitar la identificació geogràfica de les parcel•les agrícoles. En un prinicpi va ser ideada per ajudar a localitzar i mesurar la superfíce de les parcel·les en règim d'ajuts públics. Actualment és una eina útil per professionals de diferents disciplines.

Enllaç Per utilitzar SIGPAC
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

SIGMAPA. Sistema d’Informació Geogràfica de l’àrea del medi rural i marí
Descripció

El SIGMAPA és una eina que permet elaborar mapes que continguin informacions relatives a regadius, condicions agroclimàtiques, tipus de cultius, denominacions d'origen, etc.

Enllaç Per utilitzar el SIGMAPA
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) Oleícola
Descripció Aquesta eina cartogràfica permet la consulta sobre les parcel•les cadastrals oleícoles.
Enllaç Web SIG Oleícola
Observacions La primera vegada que s’entra a aquest SIG la pàgina es carrega lentament. Les següents vegades és molt més ràpid.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
Descripció L’ICC és una entitat adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) que s’ocupa del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i el manteniment de les bases de dades topogràfiques que hi donen suport i, dur a terme les cobertures d’imatge mètrica aèria del territori de Catalunya, l’establiment de sèries cartogràfiques urbanes i territorials.
Enllaç Web de l'ICC
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Descripció

Aquest organisme ofereix diferents serveis per l'usuari: informació cartogràfica (sèries de mapes), servei de documentació cartogràfica, vols fotogramètrics, ortofotomapes, models 3d del terreny i també bases de dades per aplicar al SIG.

Enllaç Accedir a l'IGN
Observacions L'IGN enllaça amb el CNIG (Centro nacional de Información Geogràfica) i posa a disposició de l'usuari el SIG Nacional i el SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo).
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Google Earth
Descripció Aquest programa permet veure imatges satèl•lit de tot el món amb diferents graus de precisió. Disposa d’eines 3D i informació referenciada per multitud d’indrets a nivell global. A més està connectada amb el servei GoogleMaps. Aquesta eines evolucionen i s’actualitzen ràpidament amb l’aparició de nous continguts i detalls.
Enllaç Accedir a la descàrrega gratuïta del programa Google Earth
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

MiraMon
Descripció MiraMon és un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) i software de Teledetecció que permet la visualització, consulta, edició i anàlisi tant de mapes ràsters com vectorials (mapes temàtics o topogràfics que continguin punts, línies o polígons, etc). Es tracta d'una aplicació desenvolupada pel CREAF (Centre de Recerca ecològica i Aplicacions Forestals).
Enllaç Web de MiraMon
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Servei Interactiu de Mapes Ambientals (SIMA)
Descripció

Aquesta eina cartogràfica gestionada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) permet editar mapes de Catalunya amb informació relacionada amb temes de medi ambient. Des de la localització de depuradores o de gestors de residus de la construcció fins a les zones pertanyents a la Xarxa Natura 2000 o les zones vulnerables per la contaminació de nitrats.

 

Enllaç Web del Servei Interactiu de Mapes Ambientals (SIMA)
Enllaç2 Visor del SIMA
   

 

 

 

 

Base de dades de l'IEC
Descripció

L'Institut d'Estudis Catalans, a través de la seva filial Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA), posen a la disposició dels ususaris sèries de mapes que fan referència a les característiques edafològiques dels sòls de Catalunya. Alhora el web ofereix la informació necessària per interpretar aquesta cartografia, així com les definicions de base per entendre les funcions dels sòls i els criteris per a la seva protecció.

Com s'expressa a la web, "la informació obtinguda a partir de l'avaluació de les propietats dels sòls constitueix un element clau, i força permanent, per a la presa de decisions amb vista a un ús i maneig del sòl, una protecció ambiental i una planificació territorial adequades".

Enllaç Web de l'ICEA (Mapes de sòls)
Observacions Us recomanem visitar el recull bibliogràfic i els mapes d'interès històric, on trobareu cartografia força antiga.
   

 

 

 

 

XIFRA - Sistema d'Informació Socioeconòmic de les Comarques Grionines -
Descripció

La Diputació de Girona posa a la disposició de tècnics, polítics, planificadors i la ciutadania en general, una base de dades estadístiques dels diferents municipis de la regió. L'objectiu essent recollir en una sola plataforma les dades estadísitiques de diferents organismes oficials, relatives a indicadors socioeconòmics i territorials.

L'objectiu últim que persegueix l'aplicatiu és agrupar el coneixement necessari per millorar la qualitat de la informació que condueix a la presa de decisions, ja siguin de l'àmbit del planejament com de l'anàlisi del mercat per la implantació d'una nova activitat econòmica.

La informació de la base de dades és consultable també mitjançant un entorn cartogràfic a través de XIFRAmaps, que utilitza la plataforma GoogleEarth.

Enllaç Enllaç a l'aplicatiu XIFRA
Enllaç2 Enllaç al servei cartogràfic XIFRAmaps
   

 

 

 

 

SITxell - Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures -
Descripció

La Diputació de Barcelona (DiBA) ha creat una eina d'infromació geogràifca per a l'anàlisi i valoració del conjunt dels sòls no urbanitzables de la província de Barcelona. Aquest servidor de mapes permet consultar informació cartogràfica sobre els usos del sòl (a partir de les bases de dades del DMAiH i el CREAF), el cadastre o d'altres específiques com les zones declarades vulnerables per la contaminació de nitrats o els aqüífers protegits. La informació és proporcionada en un entorn ArcGIS i a una escala 1:50.000.

Aquesta eina pretén oferir informació detallada al conjunt d'administracions locals de la província de Barcelona, amb l'objectiu de millorar el coneixement sobre el seu territori i ajudar a la presa de decisions en temes de planejament municipal.

Imatge del visor del SITxell amb les cobertes del sòl d'Arenys de Munt.

Enllaç Enllaç al SITxell
Observacions Podeu accedir al SITxell a través del web, no obstant gran part de la informació està restringida (només és consultable per les administracions i experts acreditats).
   

 

 

 

 

Hipermapa
Descripció

Instrument corporatiu de la Generalitat de Catalunya que permet visualitzar informació relacionada amb les actuacions sobre el territori (planificació), els serveis de l'adminsitració (per exemple la ubicació dels hospitals comarcals) i dades socioeconòmiques publicades pels organismes oficials en format cartogràfic.

 

 

Enllaç Enllaç a l'Hipermapa
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web