Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Publicacions - Escrites - Revistes
L'Atzavara
Descripció L'Atzavara és una publicació científica de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró que té com objectiu la divulgació amena dels resultats de la recerca ambiental catalana, apropant la ciència als ciutadans. La revista, que es publica des de l'any 1979, és de periodicitat anual i de caire monogràfic
Data publicació 1-1-1979
Enllaç Revista l'Atzavara
Observacions Els números 4 i 17 estan dedicats als espais agraris del maresme i periurbans respectivament.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Developing Periurban Projects Newsletter
Descripció

Developing Periurban Projects (DPP) és una iniciativa feta per les organitzacions Purple, Arc Latin i Terres en Villes que té per objectiu promoure el desenvolupament de projectes a nivell europeu per la dinamització dels espais agraris periurbans i promoure la construcció d'un territori equilibrat.

El DPP Newsletter, publicat ocasionalment, fa un resum dels projectes que s'estan fent a escala europea a través de les fundacions membres o d'altres fundacions que treballen en la temàtica dels espais agraris des d'un punt de vista territorial.

Publicació Ocasional. Els continguts són d'accés obert a través del web del DPP.
Enllaç Web del DPP - Accés al Newsletter
Observacions Publicat en anglès.
Document 1 DPP Newsletter nº4 (abril 2009)
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

LA TERRA
Descripció

Revista d'informació especialitzada del sector agrari. Totes les actualitats referents a la legislació agrària i el debat que sorgeix al seu voltant, i informació tècnica relacionada amb els diferents sector agrícoles i ramaders. La Terra és, també, la publicació que exposa la posició del sindicat Unió de Pagesos de Catalunya i difón els seus estudis tècnics.

Publicació Periodicitat mensual. Per subscriure-us accediu al portal web d'Agronet. També la podeu descarregar el pdf
Enllaç Web d'Agronet - subscriure
Enllaç2 Accés per descarregar la revista
Observacions En cada edició trobareu un apartat dedicat als aspectes territorials que afecten als espais agraris.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Revista Papers
Descripció L'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) edita aquesta revista, on es debaten aspectes relacionats amb la planificació territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Publicació Tres volums anuals. Podeu accedir als continguts a través del web de l'IERMB.
Enllaç Web de la Revista Papers
Observacions Publicat en català, castellà i anglès.
   

 

 

 

 

Butlletí trimestral del CILMA. Agroterritori participa en el num. 11
Descripció

El butlletí hivern-primavera 2011 del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona  (CILMA) recull més de 25 exemples de promoció de marques de proximitat i qualitat, impuls de consorcis de dinamització econòmica i defensa dels espais agraris periurbans.

Agroterritori fa la seva aportació amb 3 articles per donar la seva empenta capa la defensa dels espais agraris periurbans.

 

El del Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos i vicepresident de la Fundació Agroterritori, explica com s'ha gestat la redacció de la “Carta de l'Agricultura Periurbana” i quins són els seus objectius. El de la Cristina Tous, tècnica de la Fundació, dóna visibilitat a l'estat de l'espai periurbà al sud de la ciutat de Girona, on predomina l'activitat ramadera. Finalment, a l’apartat de legislació, l’Anna Roca, professora del departament de geografia de la Universitat de Girona i responsable de la Comissió Tecnicocientífica d’Agroterritori, posa sobre la taula la desprotecció que pateix el sòl agrari i les necessitats normatives per salvaguardar els espais i les activitats agràries, amb un exemple i reivindicació: la futura “Llei d’Espais Agraris de Catalunya”.

Publicació CILMA. Butlletí trimestral N 11. Hivern - primavera 2011.
Document 1 Butlletí CILMA n11
   

 

 

 

 

Desarrollo Rural Sostenible
Descripció

Segons la descripció de la pàgina del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aquesta publicació electrònica trimestral, Desarrollo Rural Sostenible, es la continuació de la revista Actualidad Leader, que té per objectiu posar de manifest els esforços dels habitants del món rural per a aconseguir avançar en el desenvolupament econòmic i social, respectant les riqueses culturals i naturals.

 

Editada per la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en col·laboració con el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dóna veu a les administracions, institucions, organitzacions, agents socials i grups territorials per a que expliquin les iniciatives que s’han posat en marxa per a incrementar la qualitat de vida en el món rural. 


 
Publicació MARM. Publicació trimestral des de 2009.
Enllaç Desarrollo Rural Sostenible
   

 

 

 

 

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros
Descripció La Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, refundició de la Revista de Economía Agraria i de la revista Agricultura y Sociedad, es una publicació periòdica i especialitzada en temes relatius al medi rural amb referència especial als sectors agrari, pesquer i forestal, al sistema agroalimentari, als recursos naturals, al medi ambient i al desenvolupament rural, des de l’objecte i mètode de les ciències socials.
Publicació MARM. Publicació quatrimestral des de 1998.
Enllaç Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros
   

 

 

 

 

Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament
Descripció La revista té com a objectiu fer arribar el debat al voltant dels problemes i opcions de la Regió Metropolitana de Barcelona, que avui es troba en un moment decisiu de la seva evolució, a un ample sector de persones i institucions interessades en el devenir d'aquest territori. El contingut de Papers abasta des d'aportacions d'experts o resums de treballs directament motivats per aquesta temàtica fins a textos i reculls de dades de diversa procedència que tenen un estimable valor de referència.

Aquesta revista, a partir del número 34 (2001- ) es publica sota el nom de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i la seva periodicitat és irregular, amb com a mínim un número anual.

Enllaç Accès a Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web