Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Eines - Programes europeus - Programa de Desenvolupament Rural (PRODER)
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (2007-2013)
Descripció

El Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació, va definir l'any 2007 les línies estratègiques de desenvolupament rural pel període 2007-2013, en acord amb allò que estableixen les directives comunitàries (especialment el Reglament 1698/2005/CE). Alhora aquest pla serveix de guia per a la redacció dels Programes de Desenvolupament Rural (d'àmbit autonòmic), alhora que estableix les dotacions econòmiques assignades a cada Comunitat Autònoma.

Els eixos de treball que defineix el Pla Estratègic Nacional de Desenvolupament Rural pel període 2007-2013 són: a) augment de la competitivitat de l'agricultura i la silvicultura, b) millora del medi ambient i l'entorn rural, c) qualitat de vida i diversificació en zones rurals, d) programa LEADER.

Alhora el document constitueix un anàlisi exhastiu del medi rural a Espanya, amb molta informació sobre la seva estructura social, territorial i econòmica. Destaquem la cartografia que ens proposa, alhora que els indicadors sobre l'estat del medi rural i l'anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO) del món rural.

Data publicació 2-4-2007
Enllaç Pla Estratègic Nacional de Desenvolupament Rural (2007-2013) (accés al document)
Enllaç2 Web de la Red Española de Desarrollo Rural
Observacions El fet que la paraula "periurbana" aparegui un sol cop en tot el document és un indicador de la manca de reconeixement que tenen aquests espais en el programa de desenvolupament rural español. A l'apartat 1.2 trobareu la següent referència: "[...] hay que añadir, más por su importancia cualitativa que cuantitativa, la agricultura periurbana en zonas costeras (sobre todo en el litoral mediterráneo). Este tipo de agricultura constituye un espacio de transición muy importante desde el punto de vista medioambiental, introduciendo elementos paisajísticos y permitiendo, en su caso, la utilización de aguas depuradas para el regadío.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Programa de Desenvolupament Rural (PRODER): normativa comunitària
Descripció

Les mesures del Programa de Desenvolupament Rural (PRODER) tenen per objectiu a) augmentar la competitivitat de l'agricultura i la silvicultura mitjançant l'ajuda a la reestructuració, el desenvolupament i la innovació, b) millora el medi ambient i el medi rural mitjançant ajudes de gestió a la terra i c) millorar la qualitat de vida en les zones rurals i fomentar la diversificació de l'activitat econòmica.

Les directrius estratègiques comunitàries en temes de desenvolupament rural pel període 2007-2013 van ser definides pel Consell (Decisió del Consell del 20.2.2006, DO L 55/20). I en base a aquestes s'ha desenvolupat tota la normativa aplicable a les ajudes que la Comunitat Europea destina al Desenvolupament Rural en el marc comunitari (Reglaments 1698/2005/CE, 1320/2006/CE i 1974/2006) (documents adjunts).

Enllaç Web de la UE - Política de Desenvolupament Rural 2007-2013
Document 1 Decisió del Consell de 20 de febrer de 2006 /línies estratègiques 2007-2013)
Document 2 Reglament 1698/2005/CE, ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
Document 3 Reglament 1320/2006/2006, normes per la transició de l'ajuda al desenvolupament rural
Document 4 Reglament 1974/2006/CE, disposicions d'aplicació del Reglament 1698/2005
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013
Descripció

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) estableix les línies estratègiques del programa de desenvolupament rural (PDR) pel període 2007-2013. Els principals eixos de treball per fomentar les millores en el medi rural són: 1) augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal, 2) millora del medi ambient i de l'entorn natural, i 3) millora de la qualitat de vida en les zones rurals i diversificació de l'economia rural. Amb un pressupost total de 1.016.719.570 €, les accions previstes en aquest programa poden ser consultades al portal web del DAR.

Document 2 Programa de Desenvolupament Rural - Annex I
Document 3 Programa de Desenvolupament Rural - Annex II
Document 4 Programa de Desenvolupament Rural - Annex III
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web