Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Eines - Normatives - Paisatge
Decret 343/2006, que desenvolupa la Llei del paisatge de Catalunya
Descripció

Aquest decret desenvolupa la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Els articles de la llei especifiquen el contingut i els procediments d'elaboració i aprovació dels diferent instruments creats per la llei (catàleg i cartes del paisatge) i les funcions que tindrà l'Observatori del Paisatge.

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4723, de 21.9.2006
Data publicació 21-9-2006
Document 1 Decret 343/2006, que desenvolupa la llei del paisatge
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge
Descripció

Aquesta llei té per objecte "el reconeixement, la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge per la preservació dels seus valors naturals, culturals, socials i econòmics en un marc sostenible" (art.1).

La llei estableix que les polítiques d'ordenació territorial hauran d'incloure la consideració del paisatge (art.5) a través de les eines que es creen a partir del text de la llei (Catàlegs del paisatge, art.10  i 11; Directrius del paisatge, art.12; Observatori del Paisatge, art.13; i les Cartes del paisatge, art.14). Les línies generals i objectius delimitats pel Catàleg del Paisatge, un cop aprovades pel Departament de Política Terriotorial i Obres Públiques (DPTOP), seran incorporades en la normativa dels plans terriotorials parcials (PTP). Cada PTP n'haurà de tenir un.

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4407, de 16.6.2005
Data publicació 16-6-2005
Enllaç Web de l'Observatori del Paisatge
Observacions Els espais agraris representen una línia d'actuació de la present llei: és objectiu de la llei el "manteniment, el millorament i la restauració dels paisatges agrícoles i rurals" (art.8.c). El paisatge és considerat com un factor de desenvolupament econòmic per les activitats agrícoles, ramaderes i forestals (preàmbul de la llei).
Document 1 Llei del paisatge de Catalunya
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Acord de Govern , de constitució de l'Observatori del Paisatge i aprovació dels estatuts
Descripció

El present text normatiu estableix els objectius generals de l'observatori del paisatge, les seves funcions i la seva composició.

Publicació Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4261, de 16.12.2004
Data publicació 30-11-2004
Enllaç Web de l'Observatori del Paisatge
Document 1 Acord de govern de 30 novembre de 2004, pel que s'aproven els estatuts de l'Observatori del Paisatge
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web