Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Estratègies - Des de la gestió - Custodia
Custòdia del territori: base jurídica (Llei 1/2008 de contractes de conreu)
Descripció

Entenem per custòdia qualsevol inciaitiva popular o privada, sense ànim de lucre, que té per objectiu el manteniment de les funcions d'un espai agrícola o natural. La custòdia s'executa mitjançant un contracte entre el propietari d'una finca i una organització (entitats de custòdia) o bé amb un particular.

Aquest tipus de contracte està regulat per l'article 40 de la Llei 1/2008 de contractes de conreu: "els contractes relatius a finques rústiques amb finalitats de conservació i custòdia del patrimoni natural [...] s'els aplica el règim d'arrendament" que estableix la pròpia llei.  Alhora l'article 6.4 atorga a les entitats de custòdia la figura de conreador directe i personal.

Data publicació 3-3-2008
Document 1 Llei 1/2008 de contractes de conreu
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Criteris generals sobre custòdia de territori en l'avaluació ambiental de plans territorials i urbanístics
Descripció

El Departament de Medi Ambient i Habitatge és responsable d'emetre una sèrie d'informes que han d'anar associats als Plans Territorials i Urbanístics que publiqui el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP). La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) ha elaborat dos manuals que fan referència als criteris de custòdia del territori a tenir en compte en l'avaluació ambiental de plans territorials i urbanístics de caràcters suparamunicipal (document adjunt nº1) i plans urbanístics municipals (document adjunt nº2).

Publicació Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), setembre del 2007
Data publicació 1-9-2007
Document 1 Criteris sobre custòdia en l'avaluació ambiental de plans territorials i urbanísitcs supramunicipals
Document 2 Criteris sobre custòdia en l'avaluació ambiental de plans urbanísitcs municipals
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Oportunitats per a la custòdia del territori als municipis
Descripció Els municipis, com a administradors del sòl municipal, tenen en els contractes de custòdia una eina per la gestió i la conservació dels espais agrícoles i naturals del seu domini. Aquesta guia dóna a conèixer les bases i les característiques del model de custòdia del territori per la preservació dels seus usos i funcions.
Publicació Xarxa de Custòdia del Territori/Fundació Territori i Paisatge, juny del 2005
Data publicació 1-6-2005
Document 1 Oportunitats per a la custòdia del territori als municipis
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Manual de règim jurídic aplicable a la custòdia del territori per a ens locals
Descripció Aquest és un manual de referència per donar a conèixer a les administracions locals els programes de custòdia del territori com una eina de gestió i conservació dels espais agrícoles i naturals ubicats en terrenys municipals. Aquest manual exposa aspectes jurídics relacionats amb les competències locals, el planejament urbanístics, la regulació de béns de patrimoni municipal i ens dóna els instruments necessàris per formalitzar acords de custòdia.
Publicació Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), desembre de 2004
Data publicació 1-12-2004
Document 1 Manual de règim jurídic aplicable a la custòdia del territori per a ens locals
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

La custòdia del territori: una guia per a la implantació a Catalunya
Descripció L'any 2000 es va celebrar al Castell de Montesquiu (Osona) el Seminari Internacional de Custòdia del Territori, amb l'objectiu de compartir experiències de custòdia dutes a terme a l'extranger i d'elaborar un model d'implantació de la custòdia a Catalunya. Aquesta guia és una síntesi de les ponències presentades durant el Seminari i inclou les Conclusions d'aquestes.
Publicació Fundació Territori i Paisatge, 2001
Data publicació 1-1-2001
Document 1 La custòdia del territori: una guia per a la implantació a Catalunya
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
Descripció

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre i de caràcter tènci i divulgatiu que té per objecte impulsar la custòdia del territori. Aquest organisme assessora i dóna suport a les entitats de custòdia, promou el desenvolupament legislatiu de la normativa referent a la custòdia i ha elaborat nombrosos manuals de referència en l'àmbit de la custòdia.

Enllaç Web de la Xarxa de Custòdia del Territori
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Plataforma de Custodia del Territorio
Descripció

La Fundación BIODIVERSIDAD, òrgan públic depenent del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha creat aquesta plataforma per impulsar les iniciatives de custòdia en el territori español i per actuar com a punt de convergència de les diferents xarxes de custòdia que existeixen a nivell local.

En el portal web de la Plataforma trobarem nombrosa informació relacionada amb temes de custòdia, així com una descripció de les diferents actuacions que s'estan fent en el territori.

Enllaç Web de la Plataforma de Custodia del Territorio
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web