Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Actuacions i Projectes - Catalunya - Parc Agrari del Baix Llobregat
El Parc Agrari del Baix Llobregat
Descripció

El Parc Agrari del Baix Llobregat abraça les terres agrícoles de la vall baixa del riu Llobregat, comprenent una superfície de 2.938 ha (s'hi veuen inclosos sòls de 14 municipis de la zona). El Parc es troba ubicat en una zona amb una llarga tradició agrícola (existeixen evidències de que ja s'hi cultivaven cereals i algunes lleguminoses a l'època del neolític), essent l'horta principal de la ciutat de Barcelona i desenvolupant, doncs, un paper clau pel subministrament d'aliments frescos i en termes de sostenibilitat en un àrea densament poblada com aquesta. De fet aquesta zona, on l'agricultura hi és la principal activitat econòmica, constitueix "un patrimoni cultural, econòmic i ecològic de primer ordre situat al bell mig de l'àrea més poblada de Catalunya" (DiBA, web del Parc Agrari).

Malgrat la gran vàlua de les seves terres i la història i cultura que hi són associades, aquesta zona ha sofert sempre una forta pressió urbanística, doncs constitueix els terrenys naturals d'expansió de la ciutat de Barcelona. Així doncs la figura del Parc Agrari i el desenvolupament dels seus instruments de gestió (Pla de Gestió i Pla Especial de Protecció) han estat actuacions essencials per preservar els sòls agrícoles d'usos aliens i dinamitzar l'activitat agrària, erigint la pagesia com a única protagonista del lloc. Cal remarcar que el Parc Agrari del Baix Llobregat és una de les primeres actuacions de protecció i gestió d'una zona agrària que s'han dut a terme a Catalunya, constituint un model per a les noves iniciatives.

Figura: mapa d'usos del sols del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Breu Història

Als anys setanta, arran de l'aprovació del Pla General Metropolità (1976), la Unió de Pagesos endegà una campanya de sensibilització (Salvem el Pla) per tal de protegir les terres agrícoles d'aquesta zona. Però no fou fins l'any 1996 que, amb la concessió d'un programa LIFE, es van iniciar els estudis per crear un ens de gestió i protecció d'aquesta zona. Posteriorment, amb la constitució del Consorci del Parc Agrari i l'aprovació del Pla Especial de Millora i del Pla de Gestió, s'ha consolidat el Parc Agrari com l'ens gestor i dinamitzador de l'agricultura al Llobregat.

El Consorci

El Consorci és "un ens consorcial públic de caràcter públic i voluntari l'objecte del qual és l'ordenació, gestió i desenvolupament integrals de l'espai agrari" (art 1.1, estatuts del Consorci), el qual es va constituir el 26 de juny de 1998. Aquest Consorci està format per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i Unió de Pagesos. El text refòs dels estatuts del consorci va ser publicat el novembre del 2007.

El Pla de Gestió 

Aquest Pla fou aprovat l'any 2001, i és un acord institucional entre els agents del sector que delimita les línies estratègiques de treball que han de permetre millorar les rendes de les empreses agràries en l'àmbit del Parc Agrari. Estableix, doncs, les actuacions a dur a terme per millorar l'eficiència dels sistemes de producció i comercialització agràries.

El Pla Especial de Protecció i Millora

El Pla Especial de Protecció és l'eina que dóna protecció jurídica als terrenys inclosos dins les delimitacions del Parc Agrari. El Pla Especial va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme el 12 d'agost de 2004 (DOGC 4216). Tal com indica l'art.1, "el pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat té el caràcter i la naturalesa jurídica d'un Pla especial urbanístic", i declara els sòls inclosos en el parc de "rústics protegits amb valor agrícola" (art.1.3).

La pressió urbanística és notable en els espais limítrofs del parc

Enllaç Web del Parc Agrari del Baix Llobregat
Observacions Al portal web del Parc Agrari trobareu molta més informació sobre les característiques dels espais agraris que es troben en aquest parc, alhora que tindreu accés a diversos estudis i publicacions que s'han fet des del Consorci per donar a conèixer les particularietats d'aquesta zona agrícola.
Document 1 Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Document 2 Pla de Gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat
Document 3 Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web