Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Actuacions i Projectes - Catalunya - Parc Agrícola del Vallès
Manifest de la societat civil vallesana en suport del Parc Agrícola del Vallès
Descripció A l'abril del 2006 es va aprovar aquest manifest, al qual s'hi van adherir un total de 18 ajuntaments implicats en el PAV áixí com nombrosos membres de la societat civil. El Manifest demana a la Diputació de Barcelona un paper actiu en defensa del PAV, que s'aprovin els plans territorials parcials abans del final de la legislatura i que, sobretot, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona inclogui les propostes fetes de creació del PAV.
Publicació Vallès, abril del 2005
Data publicació 1-4-2005
Document 1 Manifest de la societat civil vallesana en suport del Parc Agrícola del Vallès
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Mapa del Parc Agrícola del Vallès
Descripció Aquest mapa mostra la delimitació geogràfica de la proposta de Parc Agrícola del Vallès (PAV). Alhora el mapa identifica les diferents zones del PAV en funció de si són d'interès forestal, agrícola, fluvial o bé de si desenvolupen una funció connectora i/o paisatgística.
Data publicació 1-11-2004
Document 1 Mapa del Parc Agrícola del Vallès
   

 

 

 

 

Bases per a la protecció del Parc Agrícola del Vallès (PAV)
Descripció

Aquest document és la memòria justificativa de les bases de creació del PAV. Inclou una proposta de proposta de creació, gestió i protecció dels espais agr´cioles del Vallès a través del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i de lña creació d'un Pla Especial de Protecció del PAV.

"L'objectiu de les Bases per a la protecció del PAV és explicitar en quins àmbits de la planificación territorial cal que es fonamentin i quines pautes de gestió cal aplicar als espais agrícoles, forestals i fluvials, així com al patrimoni natural i històric existent" per "obtenir un Vallès amb una estructuració territorial més racional i sostenible, que garanteixi la futura conservació dels seus espais natruals" (preàmbul).

 

Publicació Vallès, novembre del 2004
Data publicació 1-1-2004
Document 1 Bases per a la protecció del PAV
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Parc Agrícola del Vallès, una opció del futur
Descripció El Parc Agrícola del Vallès (PAV) és una iniciativa de plataformes ciutadanes i entitats ecologistes que té per objectiu la protecció i gestió dels espais naturals de la Plana del Vallès compresos entre Rubí (límit oest) i Sant Antoni de Vilamajor (límit est). En aquest article es fa un resum de la proposta de creació d'aquest parc, justificat per l'anàlisi dels usos del sòl de la zona, les perspectives de creixement i els efectes sobre el medi ambient de les actuacions previstes.
Publicació Revista Lauro, núm.28, any 2005
Document 1 Parc Agrícola del Vallès, una opció del futur
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Parc Agrícola del Vallès, objectius generals
Descripció Tríptic informatiu elaborat per ADENC on s'exposen els objectius generals del Parc Agrícola del Vallès (PAV) i es citen els organismes que s'han adherit a la petició de creació del PAV.
Publicació ADENC, sd.
Document 1 Triptic: Parc Agrícola del Vallès, objectius generals
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web