Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Documents - Debats i referències parlamentàries - Parlament de Catalunya
Debat general sobre el món agrari (2010)
Descripció

El 14 d'abril del 2010 s'ha celebrat al Parlament de Catalunya un debat monogràfic sobre el món agrari. En el transcurs del debat, que ha comptat amb intervencions dels representants de tots els grups polítics, s'ha destacat la importància del sector agrari tant a nivell econòmic, com social i, evidentment, les múltiples vàlues que aporta al territori de Catalunya.

En paraules del president de la Generalitat de Catalunya, Sr. José Montilla, el sector agrari "és un dels sectors més importants de la nostra economia, tant des del punt de vista de generació de riquesa com d'ocupació" que a més "té un paper clarament estratègic en la gestió del nostre territori". Alhora es tracta d'un sector "que aporta un valor qualitatiu a la presència humana al conjunt del país i a la preservació del nostre patrimoni natural, [...] un sector clau per assegurar la biodiversitat [...]".

Aquesta valoració del sector ha estat un punt de trobada de la majoria de partits polítics, i de fet es veu reflexada a la resolució aprovada al final del debat. En aquest document (Resolució 671/VII del Parlament de Catalunya), el Parlament de Catalunya es compromet a desenvolupar el Pla territorial sectorial agrari i a elaborar un projecte de Llei  d'espais agraris (en el punt II.1). Reproduïm a continuació el text que apareix en aquest apartat de la resolució (podeu consultar el text sencer de la Resolució en l'arxiu adjunt):


"II. Polítiques destinades al desenvolupament rural sostenible del territori. 1. Gestió d'espais agraris i silvícoles.

a) Protegir i promoure el sòl per a usos agraris i l'eficiència d'aquests usos per tal d'incrementar la capacitat de producció alimentària de Catalunya, i amb aquest objectiu:

Primer. Garantir l'existència d'una quantitat suficient de sòl agrícola de qualitat i, en conseqüència, racionalitzar l'ocupació del sòl per a altres usos, com ara l'ús industrial o per a infraestructures.

Segon. Definir i aprovar els instruments d'intervenció en el territori més idonis per a protegir els espais d'interès agrari davant d'altres usos del sòl, amb la finalitat de garantir l'equilibri entre els usos agraris i els altres usos del territori, i aconseguir d'aquesta manera que l'impacte de les infraestructures i del sòl urbà, industrial i logístic sigui el menor possible en els espais d'alt valor agrari.

Tercer. Incloure un estudi d'impacte agrari en tots els projectes de transformació de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable i/o urbà i en tots els projectes d'infraestructures.

Quart. Promoure i executar actuacions d'atenuació de l'impacte agrari de les infraestructures.

Cinquè. Garantir que l'Institut Català del Sòl tingui en compte en les seves actuacions la necessitat de preservar el manteniment del sòl per a usos agraris.

Sisè. Desenvolupar, en el marc del Pla territorial general de Catalunya, el Pla territorial sectorial agrari.

Setè. Presentar al Parlament un projecte de llei d'espais agraris, que estableixi la definició jurídica del terme espai agrari, que determini les finalitats d'ordenació d'aquests espais, per tal de poder-los preservar, ordenar i gestionar, i que doti el sistema dels recursos econòmics i humans necessaris.

b) Impulsar els estudis necessaris per a elaborar la llei de creació d'un fons de terres agrícoles i silvícoles de Catalunya."

Publicació Parlament de Catalunya, abril del 2010.
Data publicació 14-4-2010
Enllaç Vídeo - Resum del debat sobre el món agrari
Observacions Podeu consultar totes les interevencions del debat en els arxius adjunts, que contenen la transcripció del debat. Al matí van intervenir-hi el president de la Generalitat, el conseller d'Agricultura i els grups polítics PSC, CIU i ERC. A la tarda hi van intervenir els grups PP, ICV i el Grup Mixt, alhora que es van fer les votacions de les propostes de resolució.
Document 1 Resolució 671/VII del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari
Document 2 Transcripció intervencions del debat (sessió matí)
Document 3 Transcripció intervencions del debat (sessió tarda)
   

 

 

 

 

Compareixença de la Fundació Agroterritori davant la Comissió d'Agricultura
Descripció

La Fundació Agroterritori va comparèixer el 18 de març de 2010 davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per tal de presentar els seus objectius i línies de treball. Els ponents de la fundació foren: Joan Caball Subirana, vicepresident; Josep Montasell i Dorda, membre de la Comissió Tecnicocientífica; Isabel Salamaña Serra, membre de la Comissió Executiva.

En el transcurs de les intervencions els membres d'Agroterritori van exposar les motivacions que han portat a les tres institucions (Cambra Agrària de Girona, Universitat de Girona i Unió de Pagesos) a impulsar aquesta fundació, i alhora van fer un repàs dels principals reptes que tenim a Catalunya en relació amb la gestió dels espais agraris.

Data publicació 18-3-2010
Observacions Adjunt trobareu el document que els ponents d'Agroterritori van entregar als representants dels diferents partits polítics, així com la transcripció de la compareixença.
Document 1 Text de la compareixença de la Fundació Agroterritori a la Comissió d'Agricultura del Parlament
Document 2 Diari de sessions - Transcripció de la compareixença de la Fundació Agroterritori
   

 

 

 

 

Comissió d'Estudi sobre la Probemàtica del Món Rural
Descripció
Data publicació 5-4-1995
Enllaç Diari de Sessions del Parlament de Catalunya
Document 1 Comissió d'Estudi sobre la Problemàtica del Món Rural
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web