Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Estratègies - Des de la gestió - Parcs - Agrari
Parcs Agraris de Catalunya
Descripció

La zona del Baix Llobregat fou la primera de Catalunya en acollir la figura d'un Parc Agrari que actués com a dinamitzador de l'activitat agrària i que promogués les normatives necessàries per a la protecció dels sòls agraris. Seguint aquest model d'intervenció, d'altres zones de Catalunya han promogut el desenvolupament d'organismes de gestió dels espais agraris (com el cas de Sabadell). 

Paral·lelament des de la societat civil i des del propi sector agrari s'han fet nombroses propostes de protecció i gestió d'espais agraris determinats, la major d'ells ubicats en l'àmbit periurbà de Barcelona. A continuació us citem les propostes que han tingut més ressò i a l'entorn de les quals el debat continua viu:

Parcs Agraris en funcionament:

Parc Agrari del Baix Llobregat

Parc Agrari de Sabadell.

Parcs agraris en fase de formulació:

Parc Agrari del Baxi Ter.

Parcs Agraris en fase de proposta:

Espai Agrari de les Cinc-Sènies de Mataró

Parc Agrícola del Vallès

Parc Agrari discontinu del Maresme

Parc Agrari d'Alella

Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Parc Agrari, propostes de definició
Descripció

La manca de legislació específica que reguli les actuacions de protecció i gestió dels espais agraris fa que la figura de Parc Agrari no tingui una definició jurídica, anàlogament a la que tenen els parcs natrurals. No obstant, el Consell de Protecció de la Natura, en la seva Memòria pel període 1990-1993 (pàg.45), entenia els Parcs Agraris com "aquella àrea en què l'Administració pública vol intervenir activament per preservar-la de la seva incorporació al procés urbà i aplicar mesures econòmiques, polítiques, social, tècniques, educatives i mediambientals per tal d'assegurar la seva continuitat d'ús procurant la incorporació i la millora tecnològica de les explotacions agrícoles".

Del document de conclusions del Seminari sobre la Futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya en podem extreure una altra proposta. L'article 11 exposa que "un parc agrari o espai agrari de gestió especial ha de tenir específicament el propòsit de facilitar i garantir la continuïtat de l'ús agrari per tal de desenvolupar-hi tot el seu potencial producitu agrari, econòmic en general, social, cultural i ambiental. Aquesta mena d'àmbits de gestió agrària s'entenen amplis i coherents, preferentment amb visió supramunicipal".

D'altra banda, els objectius exposats en el Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat (art.2), també serveixen com a base per la reflexió del què és un Parc Agrari: "assolir la preservació i millora d'un espai agrari, integrat pels recursos agrícoles i naturals de la vall Baixa del Llobregat, com un element equilibrador del territori metropolità, que s'ha de caracteritzar per una ordenació i gestió orientada a aconseguir unes explotacions viables en el marc d'una agricultura sostenible, integrada en el territori i en l'entorn natural, i a atorgar un ús social ordenat en aquest espai, configurant un paisatge agrari característic i de qualitat que doni identitat a aquest territori".

Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web