Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Estratègies - Des de la gestió - Parcs - Natural
El Pla d'Espais Naturals de Catalunya: legislació vigent
Descripció

La Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de protegir els espais naturals més importants de Catalunya i representatius de la variabilitat biològica i de paisatge existent en el nostre territori, ha promogut una sèrie de legislacions per "conservar, gestionar [...] i restaurar i millorar la diversitat genètica, la riquesa i la productivitat dels espais naturals de Catalunya".

La Llei 12/1985 d'espais naturals establí els objectius en matèria de protecció d'espais naturals i les mesures a realitzar per l'Administració. Alhora es van definir les figures jurídiques de protecció d'aquests espais: a) parcs nacionals, b) paratges naturals d'interès nacional, c) reserves naturals i d) parcs naturals (art.21). Cadascuna de les figures presenta unes singularitats definides en el reglament. En els parcs nacionals i reserves naturals l'activitat agrícola no està permesa; en els paratges naturals d'interès nacional i parcs naturals sí que està permès l'ús agrícola, sempre sota una sèrie de normatives desenvolupades en el pla de gestió del parc.

El Consell de Protecció de la Natura és l'òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura (Decret 239/1986). Tots els espais naturals que són protegits per l'administració formen part del Pla d'Espais d'Interès Naturals, aprovat mitjançant el Decret 328/1992. L'article 1 d'aquest decret especifica que és objecte del Pla potenciar "els usos i les activitats agrícoles, ramaderes, forestals [...], principals fonts de vida de la majoria d'habitants dels municipis que" són inclosos en els parcs.

Enllaç Web dels Parcs Naturals de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Enllaç2 Web del Consell de Protecció de la Natura
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Els espais agraris en els Parcs Naturals: dos exemples de gestió
Descripció

El Garraf i el Montseny són dues àrees on l'agricultura té una presència mínima (en superfície). Les figures de protecció i els plans de gestió que s'han fet dins el marc de la normativa vigent sobre espais naturals a Catalunya en aquests espais ha tingut en compte els usos agrícoles en ambdós casos:

1) l'Espai Natural del Garraf: dins l'àmbit del Pla s'ha identificat una Zona d'Usos Agrícoles, en les quals l'activitat agrícola hi és permesa sota una sèrie de regulacions específiques (capítol VI, art.46-50).

2) el Parc del Montseny: els enclavaments agrícoles estan identificats en la cartografia elaborada pel Pla Especial. Dins aquests enclavaments el pla regula les actuacions sobre les edificacions, els moviments de terres, la crema de restes vegetals i, en general, totes les activitats agràries, ramaderes i forestals que es desevolunpin dins l'àmbit del Parc (capítol V, art.84-92).

Enllaç Web de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Observacions A la web de la Diputació de Barcelona (DiBA) trobarem els plans de gestió dels diferents parcs ubicat dins l'àrea de la DiBA.
Document 1 Pla Especial de Protecció del medi físic i del paisatge de l'Espai Natural de Garraf
Document 2 Pla Especial de Protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web