Què és Agroterritori?
Objectius i principis fundacionals
Qui som
Organigrama
Seu i contacte
Materials de presentació
catala
catala
Español
English
Inici - Publicacions - Escrites - Llibres
Llibre: El papel del cooperativismo agroalimentario en la economía mundial (Cajamar)
Descripció

Nova publicació de la col·lecció Mediterráneo Económico dedicada al cooperativisme agrari

 

 

 

Publicació Coordinador: Eduardo Baamonde Noche. 2013. Cajamar, Caja Rural.
Data publicació 9-12-2013
Enllaç Enllaç a la descàrrega del llibre
Observacions Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori) o al facebook. També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Publicació de la OCDE de monitoratge i avaluació de les polítiques agrícoles 2013
Descripció

OCDE. 2013. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013: OECD Countries and Emerging Economies. DOI:10.1787/agr_pol-2013-en

This Monitoring and Evaluation report of agricultural policies covers OECD member countries and a range of emerging economies which are key players on agro-food markets.

Data publicació 26-9-2013
Observacions Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori) o al facebook. També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.
   

 

 

 

 

BARCELONA, Presentació del llibre d'Agroterritori: Percepcions de l'espai agrari periurbà
Descripció

La Fundació Agroterritori presenta el dijous 25 d'abril a l'Institut d'Estudis Catatans el seu segon llibre –en format digital– Percepcions de l’espai agrari periurbà, una aposta que inclou la reflexió de diferents autors i des de diversos àmbits d’anàlisi sobre el present i el futur de l’espai agrari periurbà. L’objectiu que persegueix la nova publicació de la Fundació Agroterritori és vetllar per la visibilitat d’aquests espais agraris periurbans i al mateix temps aportar arguments de debat per tal d’evitar-ne la seva destrucció, la qual, en definitiva, és una forma d’agressió al benestar del conjunt de la ciutadania.

La publicació pretén posar a l’abast dels ciutadans elements de reflexió per conèixer, entendre i valorar positivament aquests espais en competència, a cavall entre l’agricultura i la ciutat, amb la finalitat de gestionar la seva multifuncionalitat: des de la producció d’aliments de qualitat i proximitat a la preservació del medi ambient, tot legitimant el seu reconeixement polític i social.

El llibre consta de tres parts: Les percepcions, una proposta de reflexió  multidisciplinar des del dret, la geografia, la sociologia, l’agronomia i l’ecologia;  Els estudis, una reflexió de caràcter territorial que s’emmarca en l’àmbit de les polítiques d’ordenació i anàlisi dels espais agraris dins el planejament territorial i urbanístic; i Els referents, que aborda els reptes de futur dels espais agraris periurbans a través de dos documents de referència com són el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’Agricultura Periurbana (2004) i la Carta de l’Agricultura Periurbana (2010), impulsada pel Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial.

 

A l’acte de presentació del llibre, organitzat per la Fundació Agroterritori i la Institució Catalana d'estudis Agraris, intervindran Josep M. Vives, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris; Joaquim M. Puigvert, vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona; així com, Joan Caball, vicepresident de la Fundació Agroterritori, coordinador nacional d’Unió de Pagesos i president de la Cambra Agrària de Girona. Conclourà l'acte Bibiana Domingo, Secretària General del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. La presentació de la publicació anirà a càrrec de Josep Montasell, membre del Consell de Protecció de la Natura de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió Tècnicocientífica de la Fundació Agroterritori.

 

Podeu consultar el contingut del llibre al nostre web http://www.agroterritori.org/ficha.php?doc=589&cid=2

 

 

Data publicació 25-4-2013
Document 1 Targetó d'invitació a l'acte de presentació del llibre a Barcelona
   

 

 

 

 

Llibre - Percepcions de l'espai agrari periurbà
Descripció

Aquest llibre Percepcions de l'espai agrari periurbà, segona publicació de la Fundació Agroterritori, intenta donar contingut a la lluita contra la invisibilitat a que moltes vegades s’enfronten els espais agraris pel fet de ser considerats “transparents”.

La percepció d’un territori ha de ser entesa com el resultat d’una situació historicosocial, en la mesura que té una ubicació espacial i temporal concreta. La visió del territori es fruit del mateix bagatge individual, que es va modulant segons les noves circumstancies i experiències concretes que vivim.

El conjunt de percepcions que inclou aquesta publicació és una part (evidentment no tota) del feix d’elements que poden ajudar a entendre, valorar i fins i tot gestionar un espai agrari periurbà, i a acotar possibles − diferents−interpretacions, experiències i vivències que es poden evocar quan se sent parlar d’aquests espais. 

Els elements que els autors aporten per a la reflexió personal s’han agrupat en tres apartats. El primer recull les percepcions individuals elaborades des d’un àmbit específic (jurídic, urbanístic, econòmic, patrimonial, agrari, etc.). En el segon s’hi encabeixen els estudis centrats en un espai agrari concret. Finalment, el tercer apartat inclou els referents basats en dos documents importants com son el dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) sobre L’agricultura periurbana i la Carta de l’agricultura periurbana. 

 

 Fragments de la introducció del llibre. Autor: Josep Montasell.

 

 

Us convidem a la presentació del llibre el proper dijous dia 7 de març 2013, a les 19.00 hores, a la Universitat de Lleida (plaça Víctor Siurana 1 – Sala de Juntes 2n pis). 

 

La Fundació Agroterritori agraeix la participació dels autors dels articles per fer realitat aquesta segona publicació de la fundació.

 

 

 

 

Publicació Fundació Agroterritori, Percepcions de l'espai agrari periurbà, Edicions La Terra, Girona, 250pp. 2013.
Data publicació 7-3-2013
Observacions Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori) o al Facebook. També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.
Document 1 Invitació
Document 2 Llibre Percepcions de l'espai agrari periurbà
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

UdL, Presentació del llibre d'Agroterritori: Percepcions de l'espai agrari periurbà
Descripció

La Fundació Agroterritori ha presentat el dijous 7 de març a la Universitat de Lleida el seu segon llibre –en format digital– Percepcions de l’espai agrari periurbà, una aposta que inclou la reflexió de diferents autors i des de diversos àmbits d’anàlisi sobre el present i el futur de l’espai agrari periurbà. L’objectiu que persegueix la nova publicació de la Fundació Agroterritori és vetllar per la visibilitat d’aquests espais agraris periurbans i al mateix temps aportar arguments de debat per tal d’evitar-ne la seva destrucció, la qual, en definitiva, és una forma d’agressió al benestar del conjunt de la ciutadania.

La publicació pretén posar a l’abast dels ciutadans elements de reflexió per conèixer, entendre i valorar positivament aquests espais en competència, a cavall entre l’agricultura i la ciutat, amb la finalitat de gestionar la seva multifuncionalitat: des de la producció d’aliments de qualitat i proximitat a la preservació del medi ambient, tot legitimant el seu reconeixement polític i social.

El llibre consta de tres parts: Les percepcions, una proposta de reflexió  multidisciplinar des del dret, la geografia, la sociologia, l’agronomia i l’ecologia;  Els estudis, una reflexió de caràcter territorial que s’emmarca en l’àmbit de les polítiques d’ordenació i anàlisi dels espais agraris dins el planejament territorial i urbanístic; i Els referents, que aborda els reptes de futur dels espais agraris periurbans a través de dos documents de referència com són el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’Agricultura Periurbana (2004) i la Carta de l’Agricultura Periurbana (2010), impulsada pel Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial.

 

A l’acte de presentació del llibre, organitzat per la Fundació Agroterritori i la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional de la Universitat de Lleida, han intervingut Joan Biscarri, vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida; Joaquim M. Puigvert, vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona; així com, Joan Caball, vicepresident de la Fundació Agroterritori, coordinador nacional d’Unió de Pagesos i president de la Cambra Agrària de Girona. La presentació de la publicació ha anat a càrrec de Joan Ganau, director de la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional de la Universitat de Lleida.

 

Podeu consultar el contingut del llibre al nostre web http://www.agroterritori.org/ficha.php?doc=589&cid=2

 

 

Data publicació 7-3-2013
Enllaç Invitació
Observacions Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori) o al Facebook. També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.
   

 

 

 

 

Biodiversitat a Catalunya: el repte de la conservació
Descripció
La publicació digital Biodiversitat a Catalunya: el repte de la conservació presenta un conjunt d’activitats, actuacions i projectes promoguts o participats per la Generalitat de Catalunya a favor de la conservació de la biodiversitat.
Els exemples, en forma de resposta al repte de conservar la biodiversitat, s’agrupen en tres àmbits: el coneixement, la conservació i l’ús sostenible.
S’ha editat en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès) i es difondrà en el Congrés Mundial de Conservació de la UICN, del 6 al 15 de setembre, Jeju (Corea del Sud).
Data publicació 6-9-2012
Enllaç Biodiversitat a Catalunya: el repte de la conservació
Observacions Podeu seguir-nos i deixar el vostre comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori). També podeu enviar-nos un mail amb el vostre comentari i el penjarem a la nostra web.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

El planejament territorial a Catalunya a inicis del S. XXI - Margarita Castañer
Descripció

La SCOT (Societat Catalana d'Ordenació del Territori) acaba de publicar un volum de singular importància: El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. Una nova interpretació i projecció del país.

Es tracta, com el seu títol indica, d'un balanç de l'elaboració i els resultats del planejament territorial vigent actualment a Catalunya, procés que, com és sabut, ha tingut la seva màxima intensitat en el període 2003-2010, amb la creació i funcionament del Programa de Planejament Territorial, i ha comportat l'aprovació dels set plans territorials que cobreixen la totalitat del país.
El llibre, editat per la geògrafa Margarita Castañer, s'obre amb un text de Joan Vicente que posa en perspectiva històrica la tasca de planejament territorial desenvolupada durant aquests anys i n'apunta els reptes de futur. Tot seguit, Oriol Nel·lo exposa quina ha estat la diagnosi de les dinàmiques territorials en les que s'han fonamentat les polítiques desenvolupades en el període 2003-2010, n'enuncia els principis i els context polític, per acabar enumerant el planejament i altres instruments normatius en els que s'han concretat. L'estudi de la legislació urbanística i territorial durant aquest període és precisament el tema de l'extens treball següent, obra del jurista Albert Cortina. A continuació, l'arquitecte Juli Esteban, director del Programa de Planejament Territorial durant el període estudiat, exposa els trets principals del planejament aprovat. El llibre es clou amb dues aportacions més: el geògraf sevillà Manuel Benabent posa el planejament territorial català en el context espanyol, tot comparant-lo amb allò que s'ha fet en d'altres autonomies, i els membres més destacats de l'equip que des de fa anys elabora l'Anuari Territori de la SCOT -Néstor Cabañas, Moisès Jordi i Montserrat Mercadé- exploren el debat social que s'ha produït al voltant de l'elaboració i aprovació del planejameny vigent.
Enriqueixen el volum quatre mapes de singular importància, reproduïts a tot color: la refosa cartogràfica de les prescripcions dels set plans territorials en matèria d'espais oberts, estratègies per als assentaments, infraestructures viàries i infraestructures ferroviàries.

 
Publicació Castañer, M (Ed.) 2012. El planejament territorial a Catalunya a inicis del S. XXI.
Data publicació 1-7-2012
Enllaç Societat Catalana d'Ordenació del Territori
Observacions Deixa el teu comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori).
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña - Oriol Nel·lo
Descripció

Acaba d'aparèixer el llibre Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña, publicat a València per l'editorial Tirant lo Blanch.
L'objectiu de Ordenar el territorio és exposar i analitzar el planejament territorial i les polítiques urbanes desenvolupades per l'administració de la Generalitat entre els anys 2003-2010, període en el que s'ha elaborat i aprovat la totalitat dels plans territorials vigents, així com prop de quaranta plans directors urbanístics. Al mateix temps es varen aprovar, desenvolupar i aplicar la modificació de la Llei d'Urbanisme, la Llei de Barris, la Llei del Paisatge, la Llei d'Informació Geogràfica i la Llei de regularització de les Urbanitzacions, entre d'altres. 
L'anàlisi de les potencialitats i les limitacions d'aquest conjunt d'actuacions i polítiques s'adreça no només al públic català, sinó també al del conjunt de Espanya i d'Europa, on algunes de les iniciatives empreses (com el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, el PDUSC, la Llei de Barris o la Llei del Paisatge) han despertat considerable atenció.
D'aquesta manera, el volum consta dels nou capítols següents: 
1. El punto de partida: los retos territoriales y las bases de las políticas públicas
2. Una visión colectiva para la ordenació del espacio: el planeamiento territorial 
3. La ordenación de la dinámicas metropolitanas: el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona 
4. Los planes directores urbanísticos: una nueva generación de planes 
5. Repensar la urbanización del litoral: el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero
6. La renovación del planeamiento urbanístico: suelo, ciudad, vivienda y buen gobierno
7. De la conservació a la gestión del paisaje: la Ley del Paisaje 
8. Los retos de la rehabilitación urbana: la Ley de Barrios
9. La gestión de la urbanización de baja densidad: la Ley de Urbanizaciones
Tanca el volum un epíleg en el que es recapitulen les conclusions des de la situació actual, caracteritzada per la crisi econòmica i els canvis polítics ocorreguts, epíleg que es conclou amb les afirmacions següents:
"El análisis de la experiencia catalana y barcelonesa de los últimos años muestra precisamente hasta que punto la ordenación del territorio, puesta al servicio de proyectos transformadores,  puede contribuir de manera relevante a mejorar la eficiencia social en el uso del espacio, evitar agresiones ambientales y potenciar una mayor equidad social y territorial. Se trata, como es obvio, de una experiencia limitada y, en más de un aspecto, contradictoria. La utilidad primordial de su estudio no se encuentra tanto, a nuestro entender, en la revisión de batallas pasadas, sino más bien en la posibilidad de extraer de ellas enseñanzas para la que se deben librar en el presente y en el futuro. Futuro en el cual, en Cataluña y fuera de ella, las políticas territoriales han de constituir parte esencial de un amplio proyecto de transformación económica y social que tenga por objetivo la sostenibilidad ambiental, la democracia política y la equidad social."  
Publicació Nel·lo, O. 2012. Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña. Ed. Tirant lo Blanch.
Data publicació 19-5-2012
Observacions Deixa el teu comentari al nostre Twitter (https://twitter.com/#!/Agroterritori).
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Nova cultura del territori i ètica del paisatge
Descripció

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) publica un document que ens presenta la nova concepció de l'ordenació territorial, des de la seva vessant més local i social. La reflexió parteix de les especificacions que realitzà l'any 1999 la Comissió Europea i que recollí a l'Estratègia Territorial Europea (ETE). Aquesta nova cultura del territori, que va prenent forma des dels anys 1990, es basa en "[l']aposta per les polítiques públiques de base territorial i no sectorial, d'escala supramunicipal, que integren camp i ciutat i que estan basades en la concertació, la cooperació territorial i la participació dels agents del territori i dels ciutadans".

Aquests nous esquemes de treball en la presa de decisions que afecten al territori (on el paisatge és un clar protagonsita), així com els instruments que possibiliten la participació ciutadana o les plataformes que han sorgit recentment en el territori, centren aquest document, el qual alhora constitueix una de les revisions més actuals de bibliografia i legislació referida al paisatge i l'ordenació territorial.

Publicació Cortina Ramos, A. (2010) CADS, Documents de recerca nº17.
Data publicació 1-5-2010
Enllaç Accés al document
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Indicadors del paisatge. reptes i perspectives
Descripció

Els indicadors del paisatge són els instruments que ens han de permetre caracteritzar el paisatge, alhora que monitoritzar la seva evolució en termes comprensibles tant a nivell tècnic com per la majoria de la societat. Aquesta publicació de l'Observatori del Paisatge ens proposa una reflexió multidisciplanar sobre la naturalesa dels indicadors del paisatge i una revisió de les diferents experiències existents. Aquest llibre, doncs, constitueix una base metodològica per la definició i l'ús d'indicadors d'anàlisi del paisatge.

Publicació Nogué, J. et al. (2009) Ed.Observatori del paisatge, Col·lecció Plec del Paisatge, Sèrie temàtica Eines.
Data publicació 1-9-2009
Enllaç Web de l'Observatori del Paisatge - Llibre electrònic
Observacions El document és d'accés obert a través del web de l'Observatori del Paisatge.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Agricultura Periurbana
Descripció

El llibre constitueix una revisió sobre les dinàmiques que viu l'agricultura en els espais periurbans. A través del punt de vista de 7 especialistes, provinents de disciplines diferents, s'ens ofereix un anàlisi integral del fet periurbà, les problemàtiques existents i de les oportunitats que sorgeixen per la proximitat a un gran número de consumidors. L'element vertebral del llibre és, doncs, el fet periurbà, els models de gestió i d'ordenació territorial i l'estat de la qüestió en diferents espais concrets (des de Barcelona fins a Holanda).

Amb això es posa de manifest "la importància econòmica i social dintre el territori català" de l'agricultura periurbana, de la qual la base territorial n'és un element clau: "l'agricultura periurbana s'origina amb una base eminentment territorial, que afavoreix l'aparició de productes amb característiques diferenciades. Els productes periurbans, gairebé sempre amb un origen local, no competeixen amb el preu sinó amb les seves característiques hedòniques i socials".

Publicació Alafranca, O.; Pujolà, M (eds.)Edicions UPC, 2009
Data publicació 1-7-2009
Observacions Els articles que apareixen en el llibre es basen en les ponències presentades al II Congrés sobre Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que es va celebrar a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona el setembre del 2007.
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje
Descripció

Manual al servei de professionals, tècnics i estudiants interessats en la protecció, gestió i ordenació del paisatge. És una obra col·lectiva que inclou una part metodològica i estudis de casos que exemplifiquen la gestió del paisatge a través dels diversos instruments existents.

En el portal web de l'editorial ARIEL podem adquirir aquest manual o accedir a alguns continguts d'accés obert.

Publicació Busquets J, Cortina A. Editorial Ariel, febrer del 2009
Data publicació 5-2-2009
Enllaç Editorial ARIEL - Informació del llibre i continguts d'accés obert
Observacions A l'apartat 5 (estudi de casos) trobarem un anàlisi del Parc Agrari del Baix Llobregat
Document 1 Gestón del Paisaje - Index del llibre
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Protegits, de fet o de dret? Primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya
Descripció "Aquesta obra presenta la primera avaluació del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya. A més d'oferir una diagnosi de conjunt del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya, l'avaluació mostra l'eficàcia que han tingut les figures de protecció de la natura en diferents contexts i fórmules de gestió, i aporta exemples concrets i representatius de la majoria d'indicadors emprats" (referència feta per Jordi Marlet).
Publicació Primera edició setembre 2008. Autors: J.M.Mallarach, J.Germain, X.Sabaté, X.Basora. ISBN: 978-84-7283-969-4
Data publicació 1-9-2008
Enllaç Web Institut d'Estudis Catalans. Índex del llibre
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Territorios, paisajes y lugares. Trabajos recientes de pensamiento geográfico
Descripció El llibre conté les contribucions fetes al 3r Col•loqui d’Història del pensament geogràfic realitzat a Palafrugell els dies 2, 3, 4 de novembre de 2006. Està organitzat en els següents blocs: La història del territori; Geògrafs davant el paisatge; Literatura i Geografia; Els paisatges de Josep Pla; Imatges del paisatge; Aportacions conceptual i metodològiques.
Publicació Paül V, Tort J (eds). Ed Galerada, Cabrera de Mar, 2007.
Data publicació 18-8-2007
Enllaç Web de l'Associació de Geògrafs Espanyols - Resum del llibre
   

 

 

 

 

El paisatge i la gestió del territori. Criteris paisatgístics a l'ordenació del territori i l'urbanisme
Descripció

La incorporació de normes de per a la gestió i millora del paisatge en els instruments de planificació, és una disciplina que compta amb una extensa bibliografia: des del Conveni Europeu del Paisatge o els mètodes d'anàlisi i d'identificació de mesures correctores o les teories d'indicadors que permeten caracteritzar el paisatge i monitoritza-lo. En aquest marc, aquest recull d'articles ens ofereix una revisió de tot el que s'ha fet i les perspectives en l'àmbit de la gestió del paisatge.

Publicació Diversos autors, edicions Diputació de Barcelona, novembre del 2006
Data publicació 1-11-2006
Enllaç Web de l'Observatori del Territori - referència bibliogràfica
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Aquí no! Els conflictes territorials a Catalunya
Descripció

En aquest llibre Oriol Nel·lo (professor de geogrfia de la UAB) fa un recorregut pels principals conflictes territorials de Catalunya. Mitjançant l'estudi de setze casos a través de l'anàlisi fet per un grup d'experts, s'exemplifiquen les raons polítiques, socials i ambientals que fan que el territori sigui, cada vegada més, motiu de conflicte.

Entre els casos d'estudi trobem conflictes com els de l'eix viari de Bracons, el camp de golf de Torrebonica, la urbanització de Gallecs o Torre Negra de Sant Cugat, en els quals els espais agraris són actors protagonistes.

Publicació Nel·lo, O. Ed. Empúries. Col.lecció Biblioteca Universal Empúries, núm 183, juliol del 2003
Data publicació 30-6-2003
Observacions Analitza setze casos dels quals n'hi ha que han afectat o podrien afectar ampliament, de dur-se a terme, a sòl agrícola: l'eix viari de Bracons, el camp de golf de Torrebonica, la urbanització de Gallecs, Torre Negra de sant Cugat del Vallès, etc. A més apareixen també conflictes com la contaminació d'origen ramader a les conques del Segre i Ter.
   

 

 

 

 

Camins Rurals. Règim jurídic i intervenció municipal
Descripció Els camins rurals són una infraestructura necessària pel desenvolupament de l'activitat agrària, essent un dels eixos vertebradors de l'activitat en el territori. Aquest llibre recull el règim jurídic aplicable a aquest tipus de camins i analitza les actuacions que els ajuntaments poden dur-hi a terme .
Publicació Poncé J, Aldomà J, Quaderns d'Informació Tècnica. Diputació de Barcelona, febrer del 2003.
Data publicació 1-2-2003
Document 1 Camins Rurals. Règim jurídic i intervenció municipal
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

Gallecs. Més de trenta anys de propostes i accions
Descripció

Com defineix el títol, el llibre fa un repàs de les propostes i accions que s'han succeït al llarg del temps i que han originat la constitució del Consorci de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. En el llibre es fa una revisió a la història de l'agricultura de Gallecs i a les accions que han permès revaloritzar els sòls agrícoles d'aquest espai. L'autor també ens fa una proposta de futur: "quin paisatge  volem fomentar? com s'ha de gestionar?". En tot cas la publicació posa de manifest la trascendència que té aquest espai dintre del teixit urbà metropolità de Barcelona.

Publicació González R, Boter de Palau Gallifa R, Editorial Mediterrània, Barcelona 2003.
Data publicació 1-1-2003
Enllaç Web de la Societat Catalana de Geografia - Per saber-ne més, el SCG ens ofereix un breu resum dels continguts del llibre
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 

L'horta de Lleida. Transformació i salvaguarda d'un espai periurbà
Descripció

Aquest llibre recull les aportcions fetes a les jornades l’Horta de Lleida (març/abril de 2007), en les quals es van posar a debat els valors d'aquest espai i la necessitat del seu reconeixement en els criteris d'ordenació territorial. El llibre és un compendi de reflexions sobre el present i el futur de l'Horta de Lleida.

Publicació Aldomà I. Ed. Plataforma Protegim l'Horta, 2008
Temes relacionats Més sobre aquest tema
   

 

 

 

 


© 2007 Fundació Agroterritori · Prohibida la seva reproducció | Avís legal | Contacte | Sobre el web