Documents – Conclusions de congressos i seminaris

Congrés del Món Rural

El Congrés del Món Rural (2006) foren una sèrie de jornades de treball en les quals els diferents agents implicats en la gestió dels sistemes agraris van discutir sobre el model de desenvolupament del sector, analitzant les principals problemàtiques i les oportunitats que es presenten per l’agricultura de Catalunya. Una de les línies d’estudi (Àmbit 3: El repte de la Sostenibilitat) es va centrar en els espais agraris periurbans.

Adjunt trobarem: 1) les conclusions del grup de treball sobre «l’Agricultura Periurbana», reunit a Sabadell. 2) les conclusions de l’Assemblea de Manresa sobre «L’ocupació agrària del territori i les limitacions naturals i territorials»

Enllaços d’interès:

Web del Congrés del Món Rural

Documents relacionats:

Assemblea de Manresa: «L’ocupació agrària del territori i les limitacions naturals i territorials»

Conclusions del grup de treball sobre «L’Agricultura Periurbana»

La Futura Llei de Biodiversitat de Catalunya: jornades de participació, reflexió i debat

Aquestes jornades (celebrades a Girona, el 14 i 15 de juny de 2005), organitzades pel DMAiH i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UDG, van permetre el debat i la reflexió enotorn dels continguts que hauria d’incloure la futura llei sobre biodiversitat i patrimoni natural a Catalunya. En el debat hi van participar nombrosos professionals, els quals van tractar el marc legal i financerexistent, els principis teòrics establerts per les convencions de Rio 92 i Johannesbourg 2002, les figures de protecció i gestió dels espais naturals existents i els models de planificació territorial i sectorial que podrien afectar a la futura llei.

Posteriorment a la celebració de les jornades, es va editar un llibre amb el text de les ponències, les intervencions del públic assistent i les conclusions de les jornades. Aquest llibre, publicat per Documenta Unversitaria, es pot aconseguir a través del web de la UdG.

Publicacions Doucmenta Universitaria, UdG, Girona 2006

Documents relacionats:

Jornada sobre la Futura Llei de Biodiversitat de Catalunya (document de conclusions)

Jornades d’Agricultura Periurbana: Estratègies i instruments per a la protecció i gestió dels espais agraris periurbans

Les Jornades d’Agricultura Periurbana (intitulades «Estratègies i instruments per a la protecció i gestió sostenible dels espais agraris periurbans») es van celebrar del 12 al 14 de maig del 2004, com a seminari de cloenda del projecte Life Anella verda. Les jornades van ser organitzades per Unió de Pagesos i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Al portal web de les Jornades trobarem tota la informació d’aquestes, amb els documents dels ponents, les activitats realitzades i les conclusions.

Un dels reptes plantejat durant aquestes jornades és la creació de l’Observatori de l’Agricultura Periurbana que actui com a centre de referència, anàlisi i difusió de la situació de l’agricultura periurbana a Europa.

Enllaços d’interès:

Web del Parc Agrari del Baix Llobregat – Jornades d’Agricultura Periurbana

Documents relacionats:

Jornades Europees d’Agricultura Periurbana (document de conclusions)

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.