Publicacions – Escrita

Nota de Premsa – La lluita contra els incendis forestals a Europa: com funciona?

Oficina de la Comissió Europea a Barcelona:

La lluita contra els incendis forestals a Europa: com funciona?

Brussel·les, 8 de juliol de 2013

Cada any hi ha a Europa incendis forestals devastadors que destrueixen milers d’hectàrees de bosc. Els països del sud d’Europa són els que presenten més risc, però cap país n’està exempt. Quan un incendi és massa gros perquè un sol país el pugui extingir, es pot activar el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea per coordinar la resposta dels Estats participants.

Resposta conjunta i coordinada

Quan se superen les capacitats nacionals per respondre als incendis forestals, els països de la UE ofereixen la seva solidaritat enviant ajuda en forma d’avions amfibis, helicòpters, equips d’extinció i personal. El Centre de Resposta Urgent (CRU) és el centre d’intervenció d’emergència de la Comissió Europea. Coordina l’assistència a nivell europeu en cas dels catàstrofes i garanteix així que l’ajuda sigui eficient i eficaç. Per facilitar i cofinançar el transport de l’ajuda a la zona afectada també es pot recórrer al Mecanisme de Protecció Civil de la UE.

Preparats per a la temporada d’incendis forestals

El CRU fa un seguiment actiu del risc i la incidència dels incendis forestals a Europa. Fa servir els serveis nacionals de seguiment i eines com ara el Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS) que ofereix un panorama de les dades que recullen els Estats membres a través dels seus programes nacionals contra incendis forestals. Abans de la temporada d’incendis forestals, el CRU organitza reunions amb tots els Estats participants en el Mecanisme de Protecció Civil de la UE per intercanviar informació sobre el grau de preparació per als incendis. Durant l’estiu, el CRU organitza videoconferències setmanals amb els països amb alt risc d’incendi forestal que podrien veure sobrepassada la seva capacitat nacional. Espanya, Croàcia, Portugal, Grècia, Itàlia i França són els països europeus més propensos als incendis. A més, els experts dels Estats membres adscrits al CRU en contribueixen cada estiu a la feina i mantenen contactes regulars amb les autoritats nacionals de protecció civil.

La lluita contra els incendis forestals

Els tres últims estius, el Mecanisme de Protecció Civil de la UE es va activar 18 vegades per respondre a incendis forestals dins i fora d’Europa. El 2012 es van rebre nou sol·licituds d’assistència. Bulgària, Montenegro, Albània, Eslovènia, Bòsnia i Hercegovina, Grècia i Portugal el van activar demanant mitjans aeris. A més, el 2012 el servei de cartografia per satèl·lit es va activar nou vegades en resposta a emergències relacionades amb incendis forestals.

El Mecanisme de Protecció Civil de la UE

El Mecanisme de Protecció Civil de la UE facilita la cooperació en les respostes a catàstrofes entre 32 Estats europeus (els Estats membres de la UE, la Antiga República Iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein i Noruega). Els països participants mancomunen els recursos que poden posar a disposició dels països afectats per catàstrofes arreu del món. Des de 2001 el Mecanisme de Protecció Civil ha intervingut a més de cent catàstrofes arreu del món, entre ells l’huracà Katrina als Estats Units (2005), el terratrèmol d’Haití (2010), el terratrèmol i tsunami al Japó (2011) i la crisi siriana (2012-2013). L’any passat, es va activar 38 vegades, tant per intervencions d’emergència con per a intercanvis d’informació.

Projecte a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània

La Comissió Europea col·labora amb el projecte PRINCALP, destinat a coordinar les polítiques antiincendis a banda i banda dels Pirineus i a compartir experiències útils als cossos d’extinció de tota la regió.

En aquest vídeo sobre projectes transfronterers hi trobareu imatges del projecte PRINCALP i, concretament, de la lluita contra els incendis de l’estiu passat a l’Empordà.

Més informació:

Ajuda humanitària i protecció civil de la Comissió Europea

Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals

Web de Kristalina Georgieva

Comissió Europea
Representació a Barcelona

Tel. de premsa: 93 467 78 12
Passeig de Gràcia, 90
http://ec.europa.eu/barcelona

Enllaços d’interès:

Nota de premsa CE a Barcelona

El parc agrari del Baix Llobregat, una agricultura de futur en un territori periurbà de qualitat

Ramón Terricabras, gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, ens fa una presentació del Parc Agrari del Baix Llobregat i una breu descripció de les iniciatives que s’estan duent a terme des del Parc per fomentar i millorar l’activitat agrícola en l’àmbit del Baix Llobregat.

Documents relacionats:

El parque agrario del Baix Llobregat, una agricultura de futuro en un territorio periurbano de calidad

L’agricultura banal té un lloc en el projecte agrourbà?

En els darrers anys hi ha hagut un canvi en el model de desenvolupament urbà: tradicionalment els espais agraris reculaven a mesura que s’extenia el teixit urbà. Ara, però, el manteniment de l’activitat agrícola és un objectiu desitjat en alguns plans de desenvolupament. No obstant els conflictes apareixen quan el planejament es plasma sobre un territori concret. Agricultura i paisatge agrícola, sostenibilitat i viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles. modernització de les explotacions i visió bucòlica dels ciutadans d’aquestes… en alguns casos els models de desenvolupament agrícola s’enfronten a la percepció que tenen els urbanites del què és l’agricultura.

Aquest document ofereix una reflexió dels aspectes claus a tenir en compte a l’hora d’identificar els potencials problemes entre agricultura i urbà: el model d’agricultura periurbana.

Fleury A, Serrano J, (document no referenciat)

(Text en francès)

L’agricultura banal té un lloc en el projecte agrourbà?

Els espais agraris de la Regió Metropolitana de Barcelona

En aquest document es fa un repàs de la situació dels espais agraris a Europa i a Catalunya, a nivell de el seu estat en termes de planificació territorial i de les perspectives que tenen respecte a les polítiques de l’administració. Aquest anàlisi serveix d’introducció al gruix de l’article: un repàs detallat dels espais agraris més rellevants de la RMB i un breu resum de l’històric de cadascún d’ells. Gallecs, Baix Llobregat, el Vallès, el Penedès, les Cinc-Sènies, Sabadell, Torre Negra, Alella, Tordera… totes les propostes de parc que s’han formulat en els darrers anys són descrites en el text.

L’article és una guia on queden definides les terres agrícoles més importants de la RMB i que cal protegir i gestionar.

Montasell J, L’Atzavara, 14:73-89 (2006)

Enllaços d’interès:

Web de la revista l’Atzavara

Documents relacionats:

Els espais agraris de la Regió Metropolitana de Barcelona

El medi ambient necessita l’agricultura, Per Què?

La multifuncionalitat de l’agricultura és una idea en voga, de forta actualitat.Sostenibilitat, medi ambient, biodiversitat… el llistat d’objectius dels quals l’activitat agrària n’és actora principal i que centren l’atenció de nombroses polítiques comunitàries és llarg. No obstant darrerament sembla que s’ha instaurat un pensament direccional entre els diferents termes; tal com exposa Baldiri Ros en l’article, fa dos anys una ministra d’Estat afirmava categòricament que «la agricultura ha muerto, es la hora del medio ambiente». L’estat de la qüestió, l’efecte de certes polítiques conservacionistes sobre l’activitat agrària o l’amenaça de l’agricultor-jardiner

Enllaços d’interès:

Web de l’Institut Agrícola

Documents relacionats:

El medi ambient necessita l’agricultura, Per Què?

Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament

La revista té com a objectiu fer arribar el debat al voltant dels problemes i opcions de la Regió Metropolitana de Barcelona, que avui es troba en un moment decisiu de la seva evolució, a un ample sector de persones i institucions interessades en el devenir d’aquest territori. El contingut de Papers abasta des d’aportacions d’experts o resums de treballs directament motivats per aquesta temàtica fins a textos i reculls de dades de diversa procedència que tenen un estimable valor de referència.

Aquesta revista, a partir del número 34 (2001- ) es publica sota el nom de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i la seva periodicitat és irregular, amb com a mínim un número anual.

Enllaços d’interès:

Accès a Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros

La Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, refundició de laRevista de Economía Agraria i de la revista Agricultura y Sociedad, es una publicació periòdica i especialitzada en temes relatius al medi rural amb referència especial als sectors agrari, pesquer i forestal, al sistema agroalimentari, als recursos naturals, al medi ambient i al desenvolupament rural, des de l’objecte i mètode de les ciències socials.

MARM. Publicació quatrimestral des de 1998.

Enllaços d’interès:

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros

Desarrollo Rural Sostenible

Segons la descripció de la pàgina del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino aquesta publicació electrònica trimestral, Desarrollo Rural Sostenible, es la continuació de la revista Actualidad Leader, que té per objectiu posar de manifest els esforços dels habitants del món rural per a aconseguir avançar en el desenvolupament econòmic i social, respectant les riqueses culturals i naturals.

Editada per la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en col·laboració con el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dóna veu a les administracions, institucions, organitzacions, agents socials i grups territorials per a que expliquin les iniciatives que s’han posat en marxa per a incrementar la qualitat de vida en el món rural.

MARM. Publicació trimestral des de 2009.

Enllaços d’interès:

Desarrollo Rural Sostenible

Butlletí trimestral del CILMA. Agroterritori participa en el num. 11

El butlletí hivern-primavera 2011 del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona  (CILMA) recull més de 25 exemples de promoció de marques de proximitat i qualitat, impuls de consorcis de dinamització econòmica i defensa dels espais agraris periurbans.

Agroterritori fa la seva aportació amb 3 articles per donar la seva empenta capa la defensa dels espais agraris periurbans.

El del Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos i vicepresident de la Fundació Agroterritori, explica com s’ha gestat la redacció de la “Carta de l’Agricultura Periurbana” i quins són els seus objectius. El de la Cristina Tous, tècnica de la Fundació, dóna visibilitat a l’estat de l’espai periurbà al sud de la ciutat de Girona, on predomina l’activitat ramadera. Finalment, a l’apartat de legislació, l’Anna Roca, professora del departament de geografia de la Universitat de Girona i responsable de la Comissió Tecnicocientífica d’Agroterritori, posa sobre la taula la desprotecció que pateix el sòl agrari i les necessitats normatives per salvaguardar els espais i les activitats agràries, amb un exemple i reivindicació: la futura “Llei d’Espais Agraris de Catalunya”.

Documents relacionats:

Butlletí CILMA n11

Developing Periurban Projects Newsletter

Developing Periurban Projects (DPP) és una iniciativa feta per les organitzacions Purple, Arc Latin i Terres en Villes que té per objectiu promoure el desenvolupament de projectes a nivell europeu per la dinamització dels espais agraris periurbans i promoure la construcció d’un territori equilibrat.

El DPP Newsletter, publicat ocasionalment, fa un resum dels projectes que s’estan fent a escala europea a través de les fundacions membres o d’altres fundacions que treballen en la temàtica dels espais agraris des d’un punt de vista territorial.

Ocasional. Els continguts són d’accés obert a través del web del DPP.

Enllaços d’interès:

Web del DPP – Accés al Newsletter

Documents relacionats:

DPP Newsletter nº4 (abril 2009)

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.