Publicacions – Escrita

L’horta de Lleida. Transformació i salvaguarda d’un espai periurbà

Aquest llibre recull les aportcions fetes a les jornades l’Horta de Lleida (març/abril de 2007), en les quals es van posar a debat els valors d’aquest espai i la necessitat del seu reconeixement en els criteris d’ordenació territorial. El llibre és un compendi de reflexions sobre el present i el futur de l’Horta de Lleida.

Aldomà I. Ed. Plataforma Protegim l’Horta, 2008

Publicació dels documents vinculats amb la revisió del Pla de Gestió

RESOLUCIÓ TES/545/2014, de 7 de març, per la qual es fan públics l’esquema provisional dels principals temes que es plantegen al Districte de conca fluvial de Catalunya pel que fa a la gestió de l’aigua i els estudis previs a la planificació hidrològica i s’obre un termini per presentar observacions i suggeriments en relació amb aquests documents i amb el calendari i el programa de treball del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Enllaç

Comunicat de premsa UP – El Govern no inclou el sector agrari com a assessors a reforma de les politiques d’ordenació

COMUNICAT DE PREMA Unió de Pagesos de Catalunya, Barcelona 23-08-13.

El sindicat veu poc coherent que, d’una banda, Territori no inclogui el sector en el comitè que assessorarà el Govern en ordenació territorial i urbanisme i, de l’altra, Agricultura impulsi l’avantprojecte de la llei del sòl agrari

Unió de Pagesos considera que el Govern menysté el sector agrari al no incloure’l entre els assessors per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial

Unió de Pagesos de Catalunya. Comunicat de premsa 28.08.2013

Com s’esbocina un negoci rendible – El Punt Avui

Com s’esbocina un negoci rendible – La meitat de les 72 granges lleteres del sud de Girona, que donen feina a 1.000 persones, veuen perillar la viabilitat a causa de la pressió urbanística. Costa trobar terres de conreu per alimentar les vaques.

Font Fundació Agroterritori

El Punt Avui, 4 d’agost. Com s’esbocina un negoci rendible.

Enllaços d’interès:

Com s’esbocina un negoci rendible

Protegir el sòl agrari – article al diari El Punt Avui

Protegir el sòl agrari – Llum verd a la redacció d’un avantprojecte de llei que li atorgui personalitat jurídica i obligui a fer estudis d’impacte agrari en tots els projectes d’infraestructures. S’aspira a frenar-ne la davallada i garantir la producció local d’aliments.

El Punt Avui, 4 d’agost. Protegir el sòl agrari

Enllaços d’interès:

Protegir el sòl agrari

InfoAgroterritori Juliol 2013

Benvolguts amics,

Us adjuntem 3 notes informatives, InfoAgroterritori, del mes de juliol amb l’objectiu de donar a conèixer la darrera actualitat sobre els espais agrícoles de Catalunya.

Esperem que us siguin d’utilitat.

J. Montasell, membre de la Comissió Tecnicocientífica de la Fundació Agroterritori.

Documents relacionats:

InfoAgroterritori Juliol 2013 (I)

InfoAgroterritori Juliol 2013 (II)

InfoAgroterritori Juliol 2013 (III)

La Terra – Declaració Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre

El 28 de maig a París, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciencia i la Cultura [UNESCO] va declarar les Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera. Unió de Pagesos, com a membre del Consell Promotor de la candidatura, ha estat el principal impulsor del projecte d’entre les organitzacions agràries i, a través de la Fundació Agroterritori, hi ha contribuït amb un estudi que detecta les principals implicacions d’aquesta figura per al sector.

Documents relacionats:

Article La Terra 393, juny 2013. Declaració Reserva de la Biosfera

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.