Enllaços

Centre per a la Sostenibilitat Ambiental

El Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) és una associació que promou una “nova cultura del territori” (NCT), és a dir, una nova forma d’entendre i d’entendre’s amb el territori. L’associació aplega entitats ambientalistes i moviments en defensa del territori, professors i investigadors universitaris, agents econòmics i professionals, i ciutadans en general. Des dels inicis el CST es proposa dinamitzar i consolidar una xarxa de complicitats que li permeti actuar com un agent col·lectiu d’observació, difusió i socialització d’uns nous valors i comportaments que s’adiguin amb aquesta NCT.

Enllaços d’interès:

Web del Centre per a la Sostenibilitat Territorial

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), treballa sobre l’estructura territorial de Catalunya, promovent la recerca sobre aspectes teòrics de l’ordenació territorial, impulsant l’anàlisi sobre els diferents instruments de planejament i fomentant el debat sobre les actuacions que afecten al territori.

A través de l’Observatori de Projectes i Debats Territorials de Catalunya, l’SCOT posa a l’abast del gran públic tot el coneixement relacionat amb els processos que tenen impacte en el territori català a través de l’anàlisi dels plans i projectes que defineixen el futur del territori, així com ens acosta el debat públic sobre el model territorial.

Institut del Territori

L’Institut del Territori (IdT) és una plataforma valenciana que pretén actuar com afòrum de reflexió enfront de les polítiques i dinàmiques que estan posant contra les cordes el futur del territori, del medi ambient i del patrimoni natural i cultural. Enfront de la crisi territorial i mediambiental, l’Institut del Territori té com a objectiu establir les bases per una nova cultura del territori i per una nova ètica socioambiental, a partir de les quals puguen establir-se sinergies entre els agents socials, polítics i econòmics.

Enllaços d’interès:

Enllaç a l’Institut del Territori

Projecte Grípia, Territori Ramader

El Projecte Grípia. Territori Ramader té com a objectiu garantir el relleu generacional de les explotacions agroramaderes de muntanya mitjançant la incorporació de joves a l’activitat, la gestió sostenible de les explotacions i la dinamització del sector fent-lo viable econòmicament. Alhora el projecte té com a objectiu dignificar aquesta professió i facilitar eines per a la seva organització i cooperació.

Les seves línies d’actuació són: a) l’escola de pagesos i pastors, b) el banc de terres, c) el servei de suport a explotacions, d) la dinamització dels processos de comercializació, d) i la sensibilització de joves.

Enllaços d’interès:

Enllaç al web de Projecte Grípia

SCOT – Societat Catalana d’Ordenació del Territori

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia.

L’àmbit d’actuació de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) és el dels Països Catalans, i el català és la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en els actes i publicacions.

El seu projecte [TERRITORI] és un espai d’intercanvi d’informació i debat, sobre l’actualitat de les transformacions del territori (ambientals, urbanístiques, socials, econòmiques, etc.), les polítiques territorials i les mobilitzacions socials al seu entorn.
Actualment compta amb més de 1600 membres.

Enllaços d’interès:

Web SCOT

Fòrum de debat [TERRITORI]

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.