Enllaços

Voluntariat Ambiental per Gallecs

VOLGA (Voluntariat Ambiental per Gallecs) neix des de la societat civil per promoure la conservació dels espais agraris i naturals de l’àmbit de Gallecs, com a continuació de les lluites endegades fa anys quan es posava sobre la taula l’opció d’urbanitzar la zona: «Gallecs verd i agrícola». Com expresa en el portal, VOLGA pretén buscar l’equilibri entre el lleure i l’activitat agraria. Realitzar totes aquelles activitats que fomentin el coneixement, el respecte i la divulgació de l’espai rural de Gallecs.

Enllaços d’interès:

Enllaç al web de Voluntariat Ambiental per Gallecs

CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és un centre públic de recerca creat l’any 1987 entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), amb la finalitat d’impulsar la investigació bàsica i aplicada en ecologia terrestre. Posteriorment, es va incorporar la Universitat de Barcelona (UB).

Una de les línies de treball del CREAF és l’Ecologia del Paisatge i l’Ordenació del Territori. Alhora destaquem que el CREAF és una de les institucions creadores del programa MiraMón, amb el qual han editat el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya.

Territoris Serens

Territoris Serens són aquells que aposten per un model de desenvolupament centrat en la gent que hi viu, potenciant la participació i el dinamisme dels agents i recursos propis i fent de la «serenitat» un paradigma de l’estil de vida que s’hi persegueix.

Enllaços d’interès: Enllaç

Per l’horta

Plataforma de defensa de les hortes de València, organitzant nombroses activitats per a la promoció dels productes locals i la sensibilització de la ciutadania a l’entorn de la importància de preservar aquests espais.

Enllaços d’interès: Enllaç al web de l’organització Per l’Horta

[TERRITORI]

[TERRITORI] és un espai d’intercanvi d’informació i debat, sobre l’actualitat de les transformacions del territori (ambientals, urbanístiques, socials, econòmiques, etc.), les polítiques territorials i les mobilitzacions socials al seu entorn. És un projecte de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT).

Actualment compta amb més de 1600 membres.

Enllaços d’interès:

Enllaç

web SCOT

Nova web sobre paisatge i món local – Observatori del Paisatge

L’Observatori del Paisatge de Catalunya, molt conscient de la importància que té el paisatge en l’àmbit local, ha recollit, classificat i ordenat una selecció de les principals experiències i informacions existents arreu del món sobre promoció del paisatge a escala local, i les posa a disposició d’ajuntaments, mancomunitats, entitats locals, persones especialitzades i el públic en general que pugui estar interessat. Aquest web, per tant, pretén esdevenir un espai de referència sobre tot allò relacionat amb el paisatge a escala local.

Observatori del Paisatge.

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.