Actuacions i Projectes – Catalunya

Inclusió d’Agroterritori a la Comunitat RIS3CAT INNOÀPAT – IRTA

La Fundació Agroterritori va assistir a la primera Assemblea General de la comunitat RIS3CAT INNOÀPAT celebrada el dimecres 25 de gener de 2017 a Torre Marimon.

En aquest acte es va expressar el desig de pertànyer a la comunitat, i es va aprovar la inclusió d’Agroterritori com a membre col·laborador.

Aquesta es presenta como una oportunitat per participar de manera directa en els projectes que s’hi porten a terme i en les dinàmiques i les aliances que, ben segur, s’hi desplegaran a curt i a mig termini.

L’objectiu d’Agroterritori és articular propostes d’encaix entre la recerca i la pagesia i, estem convençuts que INNOÀPAT conforma un marc adequat per vertebrar propostes, per sumar debat i reflexió i per establir les sinergies clau pel sector agroalimentari català.

AGROCUPA’T – formació per a joves en situació d’atur (UP i DARP)

El projecte Agrocupa’t està impulsat per la Unió de Pagesos juntament amb el Departament d’Agricultura i Ramaderia. Aquest és un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu i forma part de Projectes Singulars-Garantia Juvenil l’objectiu del qual és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves desocupades.

El programa de la Unió de Pagesos està dirigit a joves majors de 16 anys i menors de 30 anys i en situació d’atur, que vulguin fer un pas endavant i impulsar el seu futur.

Integra assessorament, formació i mobilitat; i és especialment interessant per aquells joves que vulguin orientar el seu futur professional cap a l’àmbit agrari. El programa inclou una formació semipresencial  utilitzant una metodologia totalment innovadora basada en un programa formatiu gamificat i que compta amb la col·laboració de la Fundació Universitària del Bages.

La formació està plantejada en un disseny motivacional per a què els joves siguin actius i creatius. Amb l’objectiu que aquesta sigui  una veritable experiència s’ha estructurat en 9 nivells i que contenen els següents mòduls formatius: màrqueting digital, bases econòmiques de l’empresa agrària, internacionalització, aspectes legals de les explotacions agràries, fiscalitat i aspectes laborals de l’empresa agrària, bases econòmiques, habilitats innovadores per a l’emprenedor, política agrària, inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere i formació tècnica agrària.

La formació també inclou diverses visites: a una fira internacional i a explotacions i experiències empresarials innovadores.  

A més de la formació bàsica en l’àmbit agrari, també es treballarà: el foment de la creativitat, que els joves puguin argumentar el per què de les seves pròpies decisions i treballar activitats en grup per fomentar la cooperació.

En definitiva, per què pot ser interessant per un Jove aquest programa?

El programa inclou formació, mobilitat (visites a fira internacional i visites d’experiències empresarials innovadores) i assessorament.

* La formació és a distància i presencial.

* El programa també és especialment interessant pels joves que s’incorporaran al sector agrari ja que part de la formació és convalidable amb la formació requerida en el procés d’incorporació a l’empresa agrària del DARP.

* Quan el Jove acabi el programa  obtindrà un Diploma Universitari expedit per la Universitat de Manresa

* El programa no té cap cost pel participant.

Us adjuntem una presentació on s’explica el projecte: presentacio-agrocupat-final_set     i    Pòster_Agrocupat

Per rebre més informació els interessats es poden adreçar a www.agrocupat.cat o bé poden trucar al 608503764.

El termini per apuntar-se finalitza el 19 de setembre.

Aprovat el PDR.cat2020

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya PDR.cat2020 ha estat aprovat per la Comissió Europea per un import de 810,8 milions d’euros

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural donant especial atenció als sectors agrari i forestal.
El programa és fruit d’un procés de diagnosi, anàlisi i participació pública molt ampli, així com d’una fase de concertació amb els principals agents del desenvolupament rural a Catalunya, entre els quals trobem les organitzacions agràries, representants del món cooperatiu, forestal, així com d’entitats mediambientals.

El nou PDR per al període 2014-2020, s’estructura a partir de 4 grans eixos d’acció:

  • Economia i ocupació: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals, mitjançant el suport a: 1) 5.500 projectes de modernització i reestructuració d’explotacions agràries. 2) 350 projectes d’inversió per a la millora dels processos de transformació d’empreses agroalimentàries. 3) la creació de 600 llocs de treball a través del LEADER. 4) 80 projectes de cooperació per a l’establiment de cadenes curtes i mercats locals. 5) redactar i revisar 1.200 instruments d’ordenació forestal. 6) la creació de 50 organitzacions de productors forestals.
  • Joves: Establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, mitjançant el suport a: 1) la introducció de 1.800 joves en empreses/explotacions agràries. 2) el LEADER, que cobreix el 73,24% de la superfície i el 10,20% de la població rural de Catalunya. 3) la priorització dels projectes que duguin a terme els joves en elmarc de les diferents línies d’ajut que es derivin del programa.
  • Canvi climàtic: Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, amb el suport a: 1) 1.350 explotacions agràries i 520 ramaderes ecològiques. 2) 117.397 ha perquè implementin actuacions agroambientals. 3) 504 projectes d’inversió per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic d’explotacions agràries i empreses agroalimentàries (energies renovables, eficiència energètica, reducció d’emissions). 4) millorar l’eficiència del consum d’aigua de 6.000 hectàrees de regadiu. 5) 4.000 beneficiaris a realitzar actuacions de prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal. 6) Realitzar actuacions silvícoles en 21.250 ha forestals de millora i generació de sistemes ecosistèmics.
  • Innovació: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari, ajudant a: 1) Formar 18.900 persones del sector agrari i forestal. 2) Desenvolupar 420 projectes innovadors en l’àmbit de la Xarxa Europea per a la Innovació. 3) 2.400 assessoraments a les explotacions agràries.

Veure NOTA DE PREMSA: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2015/07/27/11/17/35dce5bb-14d6-465c-8f7d-20461823717c.pdf

Veure documentació relativa: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/dar_programa_desenvolupament_rural_2014_2020/document-pdr/

11 grups Leader per 2014-2020

Seleccionats els 11 grups Leader que aplicaran la metodologia en 556 municipis, que representen el 73,24% del territori català 

La dotació que es destinarà al desenvolupament participatiu Leader durant aquest període de programació 2014-2020 és de 62.000.000 euros.

Les estratègies de desenvolupament local que han presentat els 11 GAL seleccionats, inclouen els objectius de cada estratègia i com es preveu assolir-los, els agents que han participat en l’elaboració de l’estratègia, una descripció de la zona d’actuació i dels recursos, les línies d’actuació i els criteris de selecció de projectes, entre d’altres. També han acreditat la participació dels agents públics i privats del territori en l’elaboració de l’estratègia, i promouen, com a elements transversals, la innovació, la millora del medi ambient i la mitigació del canvi climàtic.Prèviament a aquesta selecció de GAL, el Departament ha definit l’àmbit territorial d’aplicació del Leader, d’acord amb criteris demogràfics, d’envelliment i gènere de la població, de població aturada i dependència de l’agricultura. S’ha validat mitjançant un procés de participació pública, que ha permès incorporacions tan significatives com la Vall d´Aran, la Cerdanya gironina, o municipis costaners del Baix Ebre i del Montsià, en total 66 nous municipis a l’àmbit territorial Leader, que representa actualment el 73,24% del territori català.

Enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Seleccionats-els-11-grups-Leader-que-aplicaran-el-desenvolupament-local-participatiu-del-PDR.cat2020-1407xLEA

Espai Agroforestal de Llevant (EAL)

L’Espai Agroforestal s’està gestant des del 2000 amb l’objectiu de «mantenir i protegir les zones agrícoles i forestals dels deu municipis que en formen part»: Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Fost de Campsentelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. «L’objectiu és aconseguir establir una zona natural contínua en què els espais naturals dels diferents municipis es mantinguin en contacte, a l’hora que busca establir una ordenació que faci compatible l’ús social, el desenvolupament rural periurbà a través de les activitats agrícoles i forestals i la creació d’activitat econòmica relacionada amb el sector primari».

El Parc es troba encara en una fase inicial de constitució. No obstant ja s’ha encarregat un estudi al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF): «Diagnosi i desenvolupament de l’EAL».

Enllaços d’interès:

Web de l’Ajuntament de Sabadell – Espai Agroforestal de Llevant

Web del CREAF

Parc Agrari del Baix Ter, els antecedents

La protecció i gestió dels espais agraris del Baix Ter mitjançant la figura d’un Parc Agrari, és una reclamació que prové de diferents àmbits. Des del sector agrícola la proposta va ser formalitzada a través del Congrés del Món Rural’06, en el Pacte Territorial per l’Alt i el Baix empordà (estratègia 7, creació de parcs agraris).

Des de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, també es va mencionar la necessitat de crear aquest Parc Agrari en l’estudi Diagnosi d’espais connectors de l’àrea de Girona (pàg.48). En aquest document es descriu la zona que ocuparia el potencial Parc Agrari com una Unitat Paisatgística, i es fa una proposta dels municipis que s’haurien d’incloure.

– Proposat en la «Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona» Arvensis Gestió i assessorament ambiental per encàrrec de la Diputació de Girona. – Proposat en els estratègies del Pacte Territorial 5 Alt i Baix Empordà presentats en el Congrès del Món Rural maig 2006. – Previst a la proposta de Parc Natural del Montgrí. – Previst al Pla Director Territorial de l’Empordà.

Documents relacionats:

Congrés del Món Rural. Pacte Territorial de l’Alt i Baix Empordà

Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona (pàgina 48, Parc Agrari del Baix Ter)

Plataforma Protegim l’Horta de Lleida

«Malgrat les qualificacions previstes en el Pla General de Lleida, la degradació de l’Horta que voreja la nostra ciutat ha estat provocada per la pressió urbanística amagada sota un irracional progrés. Aquestes constants agressions al medi natural ens han dut a l’especulació de la terra, i la gairebé desaparició de la pagesia i d’elements que formen part del nostre patrimoni cultural i natural […]» (Manifest de la Plataforma). La Plataforma Protegim l’Horta de Lleida va ser creada per introduir criteris de sostenibilitat i de protecció i gestió dels espais agraris en la planificació territorial de l’àrea de Lleida, i és un ens dinamitzador de l’espai agrari conegut com les Hortes de Lleida.

En el portal web trobarem tota la informació relativa a la situació actual de les Hortes de Lleida.

Enllaços d’interès:

Web de la Plataforma Protegim l’Horta de Lleida

Marca Penedès – Espai Agroforestal del Penedès

Amb l’objectiu de protegir els espais agrícoles de la zona del Penedès es va iniciar un procés per aconseguir-ne la protecció jurídica. La iniciativa, impulsada per diferents entitats de la regió i els ajuntaments implicats, es troba encara en procés d’execució. No obstant ja han anat sortint nombroses notícies en mitjans que reflecteixen els objectius d’aquesta iniciativa.

Documents relacionats:

Neix Marca Penedès per a la protecció jurídica de l’espai agrari i silvestre (La Fura)

Neix «Al Penedès, vinyes!» amb la intenció d’evitar la degradació paisatgística (La Fura)