Actuacions i Projectes – Europa

Les Jardins du Pays d’Aubagne

Aquesta zona agrícola ocupa les terres periurbanes de la ciutat d’Aubagne, a prop d’una de les principals ciutats de França, Marsella. Un potencial de consumidors molt elevat i una forta tradició agrícola de la zona, han impulsat la creació d’organismes que tenen per objectiu dinamitzar l’activitat agrícola a la zona.

Entre les actuacions que destaquen:

1) existència d’un centre tècnic que estudia els cultius i els mitjans de producció,

2) sistema de comercialització a través del portal web,

3) implementació de sistemes de traçabilitat per fomentar la confiança del consumidor,

4) campanyes de promoció del producte local i de temporada.

Enllaços d’interès:

Web de Les Jardins du Pays d’Aubagne (Centre Technique)

Web de la ciutat d’Aubagne – Agricultura

Groene Hart

El Groene Hart (cor vert) és una regió d’Holanda, relativament poc poblada, situada a l’interior del Randstat. Té un caràcter eminentment rural, essent un focus d’activitat agrària, alhora que una zona molt valorada pels ciutadans pel seu paisatge.

El seu sòl està format principalment per torba, i es considerà que no era apte per la construcció. Això ha permès de conservar les múltiples funcions i activitats que s’hi desenvolupen. Cal destacar a part de l’agricultura, que és un dels principals centre d’Europa d’extracció de torba.

Enllaços d’interès:

Portal Web del Centre de documentació Groene Hart

Portal Web de la Fundació Groene Hart

Portal Web Groene Hart

Metropolitan Green Belt London

El Green Belt (cinturó verd) de Londres aglutina tots els espais lliures de la regió periurbana de Londres, espais on l’activitat agrària hi és predominant. Creat ja als anys 1950, es tracta d’una de les primeres intervencions d’una administració pública per preservar els usos dels espais periurbans. Els sòls inclosos en aquest cinturó verd estan protegits i controlats per l’Inspecció de Planificació i per les instàncies locals.

Enllaços d’interès:

Web de Green Belt Council

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.