Estrategies – Cooperació

Criteris generals sobre custòdia de territori en l’avaluació ambiental de plans territorials i urbanístics

El Departament de Medi Ambient i Habitatge és responsable d’emetre una sèrie d’informes que han d’anar associats als Plans Territorials i Urbanístics que publiqui el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP). La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) ha elaborat dos manuals que fan referència als criteris de custòdia del territori a tenir en compte en l’avaluació ambiental de plans territorials i urbanístics de caràcters suparamunicipal (document adjunt nº1) i plans urbanístics municipals (document adjunt nº2).

Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), setembre del 2007

Documents relacionats:

Criteris sobre custòdia en l’avaluació ambiental de plans territorials i urbanísitcs supramunicipals

Criteris sobre custòdia en l’avaluació ambiental de plans urbanísitcs municipals

Oportunitats per a la custòdia del territori als municipis

Els municipis, com a administradors del sòl municipal, tenen en els contractes de custòdia una eina per la gestió i la conservació dels espais agrícoles i naturals del seu domini. Aquesta guia dóna a conèixer les bases i les característiques del model de custòdia del territori per la preservació dels seus usos i funcions.

Xarxa de Custòdia del Territori/Fundació Territori i Paisatge, juny del 2005

Documents relacionats:

Oportunitats per a la custòdia del territori als municipis

Manual de règim jurídic aplicable a la custòdia del territori per a ens locals

Aquest és un manual de referència per donar a conèixer a les administracions locals els programes de custòdia del territori com una eina de gestió i conservació dels espais agrícoles i naturals ubicats en terrenys municipals. Aquest manual exposa aspectes jurídics relacionats amb les competències locals, el planejament urbanístics, la regulació de béns de patrimoni municipal i ens dóna els instruments necessàris per formalitzar acords de custòdia.

Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), desembre de 2004

Documents relacionats:

Manual de règim jurídic aplicable a la custòdia del territori per a ens locals

La custòdia del territori: una guia per a la implantació a Catalunya

L’any 2000 es va celebrar al Castell de Montesquiu (Osona) el Seminari Internacional de Custòdia del Territori, amb l’objectiu de compartir experiències de custòdia dutes a terme a l’extranger i d’elaborar un model d’implantació de la custòdia a Catalunya. Aquesta guia és una síntesi de les ponències presentades durant el Seminari i inclou les Conclusions d’aquestes.

Fundació Territori i Paisatge, 2001

Documents relacionats:

La custòdia del territori: una guia per a la implantació a Catalunya

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.