Categories

LEADER I: evaluació de la primera fase d’implementació (1989-1993)

LEADER I (1989-1993) va ser la primera fase de desenvolupament dels programes de desenvolupament rural LEADER. Aquesta primera fase del programa va marcar una nova concepció de la política de desenvolupament rural basada en un enfoc territorial, integrat i participatiu.

Enllaços d’interès:

Text complet: Evaluació del programa LEADER I

Documents relacionats:

Conclusions del text: evaluació de la primera fase del programa LEADER-LEADER I (anglès)

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.