Categories

Programa d’Acció de la UE en matèria de medi ambient

La UE desenvolupa aquest programa amb l’objectiu d’incorporar criteris de sostenibilitat en les legislacions comunitàries i nacionals i de realitzar accions que fomentin la preservació dels recursos naturals. En termes generals el programa pretén fomentar iniciatives per complir amb els compromisos del Protocol de Kioto, desenvolupar accions que minimitzin l’impacte de l’activitat humana sobre el medi ambient i integrar les polítiques comunitàries en matèria de medi ambient a les legislacions nacionals i autonòmiques.

En el marc del sisè programa (2001-2012) s’han definit set estratègies temàtiques:contaminació atmosfèricamedi aquàticús sostenible dels recursosfoment del reciclatgeús sostenible dels plaguicidesprotecció dels sòls i medi ambient urbà.

El programa incideix també en aspectes de planificació territorial com una mesura de protecció del medi ambient. S’estableix la necessitat de «i) publicar una comunicació sobre l’importància de l’integració del medi ambient en la gestió i l’ordenació del territori; ii) millorar l’aplicació de la Directiva sobre l’avaluació de les repercussions [de la planificació] en el medi ambient, iii) difondre les millors pràctiques i fomentar l’intercanvi d’experiències relatives a la planificació sostenible, i iv) integrar la planificació sostenible a la política regional comunitària».

Unió Europea, DOCE L 242/1, de 10.9.2002

Enllaços d’interès:

Web de la UE – sisè Programa d’Acció de la UE en matèria de Medi Ambient

Documents relacionats:

Decisió 1600/2002/CE, per la que s’estableix el Sisè Programa d’Acció Comunitària en Matèria de Medi

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.