Categories

Màster de Sistemes Agrícoles Periurbans

El Màster Oficial de Sistemes Agrícoles Periurbans (ApU) pretén formar experts en la gestió d’empreses agroalimentàries capaces de rendibilitzar la proximitat a grans mercats, així com experts en la planificació i gestió econòmica, agrícola, paisatgísitca i ambiental dels espais agraris periurbans.

Màster Universitari (120 ECTS) de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB, UPC).

Enllaços d’interès:

Web del Màster de Sistemes Agrícoles Periurbans (ApU)

Web de l’Escola d’Agricultura de Barcelona (ESAB, UPC)