Categories

POUM Guies per l’avaluació ambiental en el planejament urbanístic

Aquests dos documents constitueixen una guia per interpretar la normativa vigent en relació a l’avaluació dels efectes sobre el medi ambient dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Alhora hi trobarem un recull d’instruccions tècniques per a la redacció dels Informes de Sostenibilitat Ambiental, regulats per la Directiva 2001/42/CE.

Centre de Política de Sòl i Valoracions, UPC (març del 2006). Departament de Medi Ambient i Habitatge (març del 2007).

Documents relacionats:

Instruccions tècniques d’avaluació ambiental en els POUM

Guia per a la redacció de la memòria ambiental dels POUM

One Response to POUM Guies per l’avaluació ambiental en el planejament urbanístic