Categories

Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals

L’àmbit denominat com a Comarques Centrals inclou les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, l’Osona i el Solsonès. El Pla Territorial Parcial d’aquest àmbit va ser aprovat el 16 de setembre de 2008.

Objectius en relació als espais oberts:

En relació als espais oberts aquest Pla es marca els següents objectius:
Preservar les parts del territori on és desitjable el manteniment de l’activitat agrària dels processos que els poguessin afectar de forma negativa, per tal de garantir, a llarg termini, la competitivitat i les produccions de qualitat, la gestió adequada del medi ambient, la diversificació de les fonts de renda i el desenvolupament endogen; Protegir la diversitat dels paisatges naturals i culturals que composen el territori de les Comarques Centrals de Catalunya; Orientar l’expansió de les àrees urbanes de forma que es creïn espais de qualitat ben interrelacionats amb els entorns naturals.

Generalitat de Catalunya, DPTOP. Setembre del 2008.

Enllaços d’interès:

Documentació del PTPde les Comarques Centrals

Documents relacionats:

Annex del PTP de les Comarques Centrals: Sistems d’Espais Oberts

Acord GOV/158/2008, pel qual s’aprova el PTP Comarques Centrals

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.