Categories

Parc Rural o Parc Agrari? Les propostes de Parcs Rurals a Catalunya

Si no existeix conveni sobre la definició per Parc Agrari, no és d’extranyar que no n’existeixi tampoc per Parc Rural. No obstant, en el territori es van desenvolupant iniciatives que ens proposen aquesta diferenciació, i això no pot ser fruit només de la casualitat.

El propi Diccionari de la Llengua Catalana tracta els mots rural i agrari com a quasi-sinònims, doncs ambdós tenen la mateixa definició: «Relatiu o pertanyent al camp«. No obstant, malgrat que ambdós evidentment fan referència al camp, sembla evident que hi ha una diferència de matisos: agrari evoca a una activitat econòmica (l’agricultura) irural a un àmbit (un espai) on hi predomina aquesta activitat. La diferència entre Parc Agrari i Parc Rural és, segurament, una qüestió del pes específic que hi té l’activitat agrària, en aquest cas entesa únicament com a activitat econòmica. L’objectiu d’un Parc Agrari és principalment dinamitzar l’activitat agrícola; en un Parc Rural s’hi barregen els aprofitaments agrícola, d’oci, de paisatge i de medi ambient. És una qüestió, doncs, de «l’atribució percentual que té cada àmbit» (Blas et al, 2007) dins l’àrea del Parc.

A Catalunya hi ha actualment la proposta de creació de tres Parcs rurals:  el Parc Rural de Torre Negra, el Parc Rural de Montserrat i el Parc Rural de la Vall del Llémena.

Ens pot ajudar a aquesta reflexió el document Proposta de Parc Rural a la Vall de Llémena (Blas et al, 2007).

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.