Categories

Parcs Agraris de Catalunya

La zona del Baix Llobregat fou la primera de Catalunya en acollir la figura d’un Parc Agrari que actués com a dinamitzador de l’activitat agrària i que promogués les normatives necessàries per a la protecció dels sòls agraris. Seguint aquest model d’intervenció, d’altres zones de Catalunya han promogut el desenvolupament d’organismes de gestió dels espais agraris (com el cas de Sabadell).

Paral·lelament des de la societat civil i des del propi sector agrari s’han fet nombroses propostes de protecció i gestió d’espais agraris determinats, la major d’ells ubicats en l’àmbit periurbà de Barcelona. A continuació us citem les propostes que han tingut més ressò i a l’entorn de les quals el debat continua viu:

Parcs Agraris en funcionament:

Parc Agrari del Baix Llobregat

Parc Agrari de Sabadell.

Parcs agraris en fase de formulació:

Parc Agrari del Baxi Ter.

Parcs Agraris en fase de proposta:

Espai Agrari de les Cinc-Sènies de Mataró

Parc Agrícola del Vallès

Parc Agrari discontinu del Maresme

Parc Agrari d’Alella

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.