Categories

Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida

L’àrea de Lleida és la zona de Catalunya amb menor presència de teixit urbà, doncs el 98% del territori és espai obert. En aquesta zona l’agricultura és la gran protagonsita, essent l’eix de configuració territorial de de la plana i de la regió periurbana de Lleida (Horta de Lleida). Això queda reflexat en els objectius 2 a 4 i 21 del document de Proposta de Mesures i Correccions del Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida.

El Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida va ser aprovat definitivament pel DPTOP el 10 de setembre de 2008.

Enllaços d’interès:

Consultar la documentació del Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida

Documents relacionats:

Proposta de mesures i accions del Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida

Edicte de 10 de setembre de 2008, aprovació definitiva Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida