Categories

Catàleg del Paisatge del camp de Tarragona

El camp de Tarragona és un dels àmbits pels quals s’elaboren els Catàlegs del Paisatge. L’agricultura té una forta incidència en la configuració del paisatge d’aquesta àrea, així no és d’extranyar que una gran part dels objectius que es marca aquest catàleg facin referència a la protecció dels espais agrícoles i naturals costaners (obj.4), les construccions rurals (obj.7) i a alguns cultius de referència en la zona (obj.15-19). Per tots aquests objectius es proposen una sèrie de mesures i accions.

El Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona ha estat aprovat amb caràcter previ per l’Acord de Govern de 22 de juliol de 2008.

Enllaços d’interès:

Consultar la documentació del Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona

Documents relacionats:

Proposta de mesures i accions del Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona

Acord de Govern, aprovació Catàleg del Camp de Tarragona

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.