Categories

Cartes del Paisatge de Catalunya

La Carta del Paisatge (regulada per la Llei 8/2005 i el decret 343/2006) és un instrument voluntari de concertació entre agents d’un territori orientat a promoure la millora del paisatge i de la qualitat de vida mitjançant l’establiment d’objectius, acords i estratègies de gestió. Aquestes han de tenir en compte el contingut i les directrius del Catàleg del Paisatge corresponent a l’àmbit de la pròpia carta. Les cartes del paisatge han de ser documents de referència a l’hora d’establir polítiques d’ordenació territorial per part de l’Administració.

Enllaços d’interès:

Web de l’Observatori del Paisatge: estat actual de les cartes del paisatge elaborades

Documents relacionats:

Carta del Paisatge, un instrument col·lectiu i voluntari de compromís a favor del paisatge

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.