Categories

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines

Us presenten la Memòria del Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines, publicada a l’abril de 2009. El treball resulta un inventari i estudi per aprofundir en el territori de comarques gironines recercant aquells espais que per les seves condicions naturals i paisatgístiques remarquen la singularitat del territori i requereixen una major atenció.

Us animem a prestari més cura de la següent informació:

Pàg. 25, on s’expossen els criteris de protecció dels espais agraris d’interès.

Pàg. 26, on es llista la Xarxa d’Espais d’Interès Natural.

Pàg. 34, al llistat dels espais del catàleg, el num. 20 és la proposta de Parc Agrari de l’Alt Empordà, el num 32 és la proposta de Parc Agrari del Baix Empordà, i el num 153 çes al proposta de Parc Agrari de la Vall d’en Bas.

De la pàg. 53 a 55, tracta dels aspectes jurídics al voltant dels espais d’especial valor agrari

L’apartat 12.5 (La planificació ambiental i l’ordenació del territori. La conveniència d’impulsar una planificació territorial i sectorial atenent a criteris d’ordenació global referència a les mesures de finançament) resulta molt interessant doncs incideix en la necessitat d’impulsar la redacció i la provacó del Pla Territorial Sectorial Agrari (entre altres) com a instruments de planejament i ordenació del territori.

Diputació de Girona (Medi Ambient i Territori). Abril 2009. La Copa SCCL, Associació de Naturalistes de Girona).

Enllaços d’interès:

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.