Categories

L’Agricultura Periurbana (CESE)

El dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’Agricultura Periurbana planteja la problemàtica existent amb els espais agraris situats en zones periurbanes i la necessitat d’ordenar, gestionar i protegir el territori de i desenvolupar la seva activitat agrària.

Comitè econòmic i Social Europeu, NAT/204, Brusel·les, 16 de setembre de 2004

Documents relacionats:

L’Agricultura Periurbana, dictament del Comitè Econòmic i Social Europeu

Opinion of the EESC on Agriculture in peri-urban areas