Categories

Comunicació CE: Conciliar necessitats i responsabilitats per integrar les questions ambientals en la política econòmica

Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu per desplegar tot un seguit d’estratègies que facin possible integrar les temàtiques mediambientals en la política econòmica per al desenvolupament sostenible. El tractat d’Amsterdam exigeix la integració de la protecció del medi ambient a les polítiques comunitàries per al desenvolupament sostenible i aquesta Comunicació suposa la continuació del desplegament d’accions de dimensió mediambiental en els sectors agrícola, de transports i d’energia.

Introdueix la implementació d’indicadors d’impostos mediambientals. Defineix el concepte de sostenibilitat.

Documents relacionats:

Integració Questions Mediambientals en la Política Econòmica.pdf

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.