Categories

Carta d’Aalborg : carta de les Ciutats i Viles Sostenibles

Aprovada pels participants a la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles (Aalborg, 24 a 27 de maig de 1994). El document reconeix el paper protagonista que juguen les ciutats en el desenvolupament econòmic, social i territorial i les problemàtiques que es generen a nivell mediambiental. Per tal de minimitzar l’impacte sobre el medi ambient, es reclama implementar criteris de sostenibilitat ambiental en les estratègies de creixement urbà.

La problemàtica per la competència existent sobre el recurs del sòl és reconeguda en aquesta carta. “Nosaltres, ciutats i viles, reconeixem la importància de la utilització efectiva de la terra i del desenvolupament de polítiques de planificació per part de les nostres autoritats locals que englobin la valoració ambiental estratègica de tots els plans”. Les actuacions proposades haurien d’impedir que “les ciutats actuessin com a simples explotadors dels recursos de les àrees veïnes”.

Documents relacionats:

Carta d’Aalborg : carta de les Ciutats i Viles Sostenibles