Categories

Workshop d’Agroterritori i de la Universitat de Girona

Durant els dies 8, 9 i 10 d’abril va tenir lloc a l’Escola Forestal de Santa Coloma de Farners el Taller el Workshop: “Agricultura periurbana, planejament territorial i paisatge: el cas del periurbà sud de Girona”.

Va estar organitzat des del Màster de Medi Ambient de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori. Assistiren els 11 alumnes del màster, la Isabel Salamaña, professora del màster i membre de la comissió Executiva d’Agroterritori, l’Anna Ribas i l’Anna Roca, de la UdG i membres de la comissió Tecnicocientífica d’Agroterritori.

L’objectiu del workshop va estar el d’analitzar el paper de l’agricultura periurbana en el territori a partir del cas del periurbà sud de Girona, treballat per la Fundació Agroterritori, i elaborar propostes per la seva preservació i dinamització a partir del treball en grup dels participants del taller.

El workshop es va estructurar en 4 blocs de treball. El primer, dedicat a la presentació de l’àrea d’estudi i la seva problemàtica en relació als espais agraris periurbans de Girona, va comptar amb la participació de Cristina Tous (tècnica de la Fundació Agroterritori), Joan Caball (Coordinador General d’Unió de Pagesos) i Narcís Sastre (Departament de Geografia de la UdG). El projecte “Base territorial de les explotacions lleteres al periurbà sud de Girona i Pla pilot de dinamització del mercat de terres”, realitzat per la Fundació Agroterritori i la Unió de Pagesos i subvencionat a través de la línia “Foment de l’Economia Cooperativa” de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses centrà l’interès d’aquest primer bloc. El segon bloc va consistir en la visita a dues explotacions lleteres de la comarca de la Selva (La Thiona i Mas Gener) acompanyats per Joan Galí (veterinari de la cooperativa de Maçanet de la Selva) i Lluís Ball•llosera (veterinari de la Cooperativa de Campllong). El tercer bloc fou dedicat a presentar quines són les eines i instruments que existeixen per a la gestió dels espais agraris periurbans, i fou dinamitzat per Xavier Canosa (arquitecte i urbanista), Josep Montasell (director del Parc Agrari del Baix Llobregat) i Margarida Camós (professora de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona). El quart i darrer bloc fou la presentació i posada en comú dels resultats per part dels estudiants. Entre les propostes presentades destacaren reivindicar l’aprovació de la Llei d’Espais Agraris i el pla territorial sectorial, crear una entitat que gestioni i dinamitzi els actors implicats en la preservació dels espais agraris, fomentar les relacions entre els consumidors i els productors o crear d’una marca pròpia de qualitat per donar valor afegit als productes, entre altres.

Taller “Agricultura periurbana, planejament territorial i paisatge: el cas del periurbà sud de Girona”.

Enllaços d’interès:

Programa del Taller de Sta Coloma de Farners

Presentació de la zona. CRISTINA TOUS. Fundació Agroterritori

Resum de les propostes

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.