Categories

Seminiari Agroterritorial

Els dies 8 i 9 de setembre es va celebrar el Seminari Agroterritorial a la Sala de Graus de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona a Castelldefels. Va estar organitzat pelConsorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial.

La primera jornada, sota el lema «Pensem, (Re)Pensem, Actuem» es va desenvolupar a l’entorn de la reflexió i el debat sobre temes específics que afecten els espais agraris periurbans (relleu generacional, incidència de les infraestructures, participació social, etc.) que es varen presentar mitjançant diverses ponències.

La segona jornada es va dedicar a aportar dues visions internacionals dels espais agraris periurbans, amb els casos francès i australià.

Per tancar l’acte es va dedicar de manera monogràfica a la presentació i debat de la “Carta de l’Agricultura Periurbana”, recollint així una de les propostes del dictamen “Agricultura periurbana” del Comitè Econòmic i Social Europeu (NAT/204-CESE 1209/2004) i de la pròpia demanda de molts dels gestors dels espais periurbans.

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Fundació Agroterritori i Red Agroterritorial. Setembre 2010

Documents relacionats:

Carta de l’Agricultura Periurbana

DICTAMEN CESE «La Agricutlrua periurbana»