Categories

La percepció del món rural als espais naturals protegits

Les activitats primàries (notablement l’agricultura, ramaderia i activitats cinegètiques) constitueixen una important força motora del territori, essent les principals gestores del paisatge de Catalunya i una peça clau en els espais naturals d’elevat valor, com els que estan protegits pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). No obstant sembla que les figures de protecció dels espais naturals poden generar conflictes amb les pròpies activitats primàries, alhora que la percepció social tendeix a percebre-les per separat del propi espai.

Aquest estudi, realitzat per l’àrea tècnica de la Fundació del Món Rural, ens apropa a la realitat de les activitats primàries que es desenvolupen en espais naturals protegits. A partir de les experiències dels pagesos, gestors i ciutadans d’aquestes àrees l’estudi ens ofereix una anàlisi de les dinàmiques internes que afecten al desenvolupament de les activitats primàries en els espais naturals.

Al web de la FMR trobareu l’enllaç al document complet. Alhora trobareu informació sobre la jornada de debat que va coorganitzar la Fundació Agroterritori amb la Fundació del Món Rural el 25 de novembre de 2009 (document de conclusions, presentacions, etc.).

Serret M (coord.), Fundació del Món Rural, novembre del 2009.

Enllaços d’interès:

Web de la FMR

One Response to La percepció del món rural als espais naturals protegits

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.