Categories

L’ordenació dels espais de sòl no urbanitzable periurbà al Vallès Occidental

Aquest projecte final de carrera de Ciències Ambientals, elaborat per Guillem Domingo i Utset, és un estudi aprofundit del marc normatiu vigent en temes d’ordenació territorial afectant a espais agraris de zones periurbanes (principalment del Vallès) i un recull de les actuacions que s’estan duent a terme actualment en aquesta zona.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), juliol del 2008

Enllaços d’interès:

Web Recercat (Dipòsit de Recerca de Catalunya) – Accés al document complet

Documents relacionats:

L’ordenació dels espais de sòl no urbanitzable periurbà al Vallès Occidental (resum)