Categories

Proposta per a un Observatori de l’Agricultura Periurbana

Daniel Soler ens presenta en aquest treball final de carrera les bases metodològiques de treball del futur Observatori de l’Agricultura Periurbana. Aquest ens és una proposta del CESE en el Dictàmen de l’Agricultura Periurbana NAT/204, i és una de les línies de treball de la Fundació Agroterritori. L’Observatori hauria d’actuar com a «centre de referència per al seguiment, anàlisi i difusió de la situació de l’agricultura periurbana europea» i hauria de fer «propostes d’iniciativa per a la preservació i desenvolupament d’aquests espais periurbans i de la seva agricultura» (CESE, 2004).

El present document estableix:

a) un criteri per definir quines comarques de Catalunya s’han de considerar periurbanes (Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme, Segria, Tarragonès, Vallès Occidental i Oriental).

b) una proposta d’indicadors que haurien de ser objecte de seguiment per part de l’Observatori per identificar l’estat dels espais agraris en l’àmbit periurbà.

c) una definició de les funcions, composició i disseny operatiu de l’Observatori de l’Agricultura Periurbana.

El document constitueix, alhora, una revisió de la bibliografia escrita sobre la temàtica, essent una referència pel futur Observatori.

Soler, D. Documents de treball núm.6, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, febrer de 2008.

Documents relacionats:

Proposta per a un Observatori de l’Agricultura Periurbana

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.