Categories

Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona

Identificació dels espais que tenen una funció connectora en el paisatge de la demarcació de Girona. L’estudi fa una breu descripció de cada espai i una justificació de la importància que té en el territori i de les possibles mesures per conservar-lo.

Sala J, Sampedro M. Arvensis, gestió i assessorament ambiental. Diputació de Girona, setembre de 2005.

A destacar que es fa una referència explícita a la necessitat de crer un Parc Agrari al Baix Ter.

Documents relacionats:

Diagnosi d’espais connectors de la Demarcació de Girona