Categories

La pagesia, gestora o subordinada en el periurbà

Tesi doctoral escrita per Jordi Sempere i publicada l’any 2005. La posició de la pagesia i l’evolució del sector agrari en els àmbits periurbans durant el període 1950-200 és objecte d’estudi per aquesta tesi. Per tal de dur-ho a terme, l’autore s’ha centrat en les localitats de Toulouse i Barcelona.

Títol complet: La pagesia, gestora o subordinada en el periurbà. Semblances i diferències entre la regió metropolitana de Barcelona i l’àrea urbana de Tolouse, 1950-2000.

Jordi Sempere Roig. Universitat Autònoma de Barcelona.

Enllaços d’interès:

Accés al text complet

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.