Categories

EEA Core Set of Indicators

L’European Environment Agency (EEA) presenta en aquest document una llistat d’indicadors per caracteritzar diferents processos del medi ambient (pol·lució de l’aire, canvi climàtic, aigua, residus i fluxe de matèria, biodiversitat i medi ambient terrestre) i cinc sectors econòmics amb incidència sobre ells (transport, energia, agricultura, turisme i pesca).

Aquests document pretén unificar els indicadors utilitzats pels diferents organismes europeus, a mode de poder monitorar efectivament l’evolució de la matriu territorial i el medi ambient a Europa.

Els indicadors proposats en relació a l’activitat agrària són:

 1. emissions d’amoni de font agrària
 2. balanç de nutrients
 3. emissions de gasos d’efecte hivernacle d’origen agrícola
 4. erosió del sòl
 5. nivell d’aigua subterrània
 6. pèrdua de matèria orgànica dels sòls
 7. nivell de nitrats i pesticides a l’aigua
 8. diversitat paisatgística
 9. riquesa d’espècies
 10. hàbitats i biodiversitat
 11. explotacions d’alt valor mediambiental (high nature value farming)
 12. consum d’aigua pel sector agrari
 13. consum de fertilitzants
 14. consum de pesticides
 15. indicador de risc dels pesticides
 16. diversitat genètica
 17. producció d’energies renovables
 18. superfície d’agricultura ecològica
 19. distribució de les produccions agràries i ramaderes
 20. diversificació
 21. canvis d’usos del sòl
 22. superfície amb cultius transgèncis
 23. superfície amb contractes agroambientals
 24. percentatge de mercat amb agricultura ecològica
 25. percentatge de despesa de la PAC en aspectes mediambientals
 26. pràctiques de maneig de les explotacions
 27. superfície agrària en determinades àrees
 28. implementació de la normativa en relació de la contaminació per nitrats
 29. formació dels pagesos en aspectes mediambientals

Kristensen, P (2005) European Environment Agency, Technical report nº1/2005

Enllaços d’interès:

Enllaç a l’estudi

Web de l’European Environment Agency