Categories

La reconversió de l’espai rural de Gallecs a l’agricultura ecològica

Gallecs, inclòs ja en el Pla d’Espais d’Interès Naturals, cerca un model de gestió sostenible de l’entorn agrari . Amb això s’ha desenvolupat un projecte per tal de reconvertir l’agricultura que s’hi fa cap a les tècniques de maneig de l’agricultura ecològica. En Col·laboració amb el Departament de Biologia Vegetal de la UB, el Consorci ha dissenyat unes línies d’actuació per tal d’acomplir aquest objectiu.

Enllaços d’interès:

Més informació sobre l’EIN Gallecs a Agroterritori

Documents relacionats:

La reconversió de l’espai rural de Gallecs a l’agricultura ecològica

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.