Categories

ESPON (European Spatial Planning Observation Network)

L’Observatori en Xarxa per la Planificació del Territori Europeu (OXPTE) és un organisme creat per la Comunitat Europea amb l’objectiu de monitoritzar de manera contínua l’evolució del territori europeu. Els informes que presenta l’OXPTE constitueixen el marc de referència per l’elaboració de les polítiques territorials de la Unió Europea.

La documentació que trobarem en el web de l’organisme ens pot servir per tenir una visió general de l’estructura del territori a nivell macro (nivell comunitari) i aporta les bases per entendre les línies d’actuació de la UE. Adjunt us proposem dos fragments d’informes de l’observatori relatius als espais rurals.

L’acrònim OXPTE és una traducció pròpia de la versió francesa de l’European Spatial Planning Observation Network: «Observatoire en Réseau de l’Aménagement du Territoire Européen (ORATE)».

Enllaços d’interès:

Web de ESPON (European Spatial Planning Observation Network)

Documents relacionats:

ESPON Final Report – Chapter 6, Rural Empowerment

ESPON Atlas – Rural areas and their regional diversification

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.