Categories

Evolució de la superfície agrària a Catalunya (1992-2002)

Agroterritori us ofereix cartografia especialitzada sobre la distribució espacial dels espais agraris a Catalunya i la seva evolució en el temps. En aquest primer document us oferim el mapa d’evolució dels espais agraris en el període 1992-2002, a partir de les dades de la Classificació dels usos del sòl de Catalunya del Departament de Medi Amibent i Habitatge (base de referència LANDSAT-TM).

El mapa resultant que us podeu descarregar ens ofereix una aproximació de com han evolucionat els espais agraris a Catalunya a la darrera dècada del segle XX. Així doncs, a partir de les dades incloses en aquesta cartografia, podem estimar que en el període 1992-2002 ha desaparegut a Catalunya una superfície agrària aproximada de 60.000 ha.

Adjunt trobareu també una gràfica amb l’evolució de la superfície agrària des de principis del segle XX fins a l’actualitat i una altra gràfica amb l’evolució del número d’explotacions agràries a Catalunya (1972 a 2009).

Documents relacionats:

Mapa: Evolució de la superfície agrària a Catalunya (1992-2002) (LANDSAT-TM)

Dades tècniques del mapa

Material suplementari: gràfics d’evolució de la superfície agrària i del número d’explotacions

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.