Categories

Atles de la nova ruralitat

L’Atles de la Nova Ruralitat, publicat per la Fundació del Món Rural, és un estudi del medi rural català i de les dinàmiques sociològiques, econòmiques i territorials que el defineixen. L’Atles s’estructura en diferents blocs temàtics: ruralitat, població, agroindústria, serveis, equipaments, territori i desenvolupament; en cadascún dels quals s’ofereixen un gran número de dades actualitzades i presentades en format cartogràfic.

Alhora ofereix una revisió de com ha canviat el concepte del món rural, tant des d’un punt de vista institucional com social i econòmic, i ofereix les dades necessàries per interpretar les dinàmiques que configuren i han configurat el medi rural i la seva principal activitat econòmica, l’agricultura.

Es tracta d’un document de referència per entendre els processos que s’estan produïnt en el conjunt de la societat i l’economia i que estan afectant a les estructures agràries i, en general, al món rural.

L’Atles de la Nova Ruralitat ofereix una anàlisi de les problemàtiques que sorgeixen en el món agrari a causa del creixement urbà i industrial a Catalunya. A les pàgines 191 a 228 trobareu una reflexió sobre el concepte de periurbanitat, els efectes de les segones residències en el medi rural, la competència pels recursos entre món agrari i urbà, etc.

Fundació del Món Rural, direcció i redacció per Ignasi Aldomà. Primera edició any 2009.

Enllaços d’interès:

Web de la Fundació del Món Rural

Documents recents:

Atles de la Nova Ruralitat