Categories

Corine Land Cover (CLC)

El projecte CLC és el programa realitzat per l’European Environtment Agency (EEA), desenvolupat durant el període 1985-2000, per estudiar les ocupacions del sòl en el territori europeu. L’objectiu de l’estudi era crear una base de dades on es recopilés la informació necessària per avaluar els efectes de les polítiques mediambientals comunitàries.

Els resultats del projecte poden ser consultats a través del web. Malgrat la resolució del visor (100m) és pobre en comparació amb d’altres Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), l’aplicació ens permet fer una comparativa entre els usos del sòl els anys 1990 i 2000 i té un àmbit d’abast europeu.

Enllaços d’interès:

Corine Land Cover – accés a les dades i al visor

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.