Categories

Mapa de sòls de Catalunya

El mapa de sòls de Catalunya és una eina elaborada per l’Institut Geològic de Catalunya que ens ofereix informació detallada sobre la composició física del sòl. El nivell de resolució dels mapes és 1:25.000. Actualment només està elaborat en algunes zones de Catalunya (la zona compresa entre Barcelona i Tarragona i el Delta de l’Ebre).

Us adjuntem, a tall d’exemple, la informació que ens ofereix l’aplicació respecte una parcel·la del camp de Tarragona.

Figura: Imatge de l’aplicatiu.

Enllaços d’interès:

Accés directe a l’àplicació: Mapa de Sòls de Catalunya

Documents relacionats:

Àrees cartografiades (data actualització: juny 2009)

Descripció d’una parcel·la mitjançant l’aplicació (exemple)

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.