Categories

European Digital Archive on Soil Maps of the World

En aquest portal web trobarem una gran col·lecció de mapes de sòl d’arreu del món. Tots els mapes han estat digitalitzats des de diferents publicacions en paper, pel que generalment es tracta de cartografia antiga i amb informació bàsica.

Figura: exemple del tipus de mapes que trobarem a la base de dades: Mapa de cultivos y aprovechamientos de España

Projecte del Joint Research Center de la Comissió Europea.

Enllaços d’interès:

Web de l’European Digital Archive on Soil Maps of the World

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.