Categories

Comissió Europea – Fòrum de la cadena alimentària

La Comissió Europea va crear el Fòrum d’Alt Nivell sobre la Millora en el Funcionament de al cadena d’Aliments, per a aplicar una fulla de ruta de les iniciatives per a la millora de la competitivitat de l’industria agroalimentària en cooperació amb les parts interessades.

Lidera aquest el Vicepresident Tajani juntament amb els altres càrrecs de Comissió al front de Mercat Interior i Serveis, Salut i Protecció del Consumidor i Agricultura i Desenvolupament Rural.

Aneu al següent enllaç: Forum for a Better Functioning Food Supply Chain